تا بعدی

error-database animal.irpsc.com
مرکز آموزش ویدیو
8 بازدید

Edit error | animal php

 - 2 بازدید
منتشر شده در 19 Nov 2021 / در دنیای مجازی / کدنویسی

Two disorders were seen in field # 21.
1- After confirming the options in Persian by translating the option into other languages, the translation will not be done. "Ticks in English do not tick automatically".
2- After selecting the options in field # 21 and saving it, the options ad will be removed by re-editing it !!!.
https://animal.irpsc.com

نمایش بیشتر
0 نظر sort مرتب سازی بر اساس

تا بعدی

error-database animal.irpsc.com
مرکز آموزش ویدیو
8 بازدید