تا بعدی

Edit error | animal php
مرکز آموزش ویدیو
2 بازدید

error-database animal.irpsc.com

 - 8 بازدید
منتشر شده در 04 Nov 2021 / در دنیای مجازی / کدنویسی

Unfortunately, we can not register ads with the default Persian language of the site. If the default language is English, the ad will be registered !!!! We have encountered this problem during lengthy investigations. Please advise where and how to resolve this issue. We have done all the translations of the site in Persian. Our default language is Persian.
https://animal.irpsc.com

نمایش بیشتر
0 نظر sort مرتب سازی بر اساس

تا بعدی

Edit error | animal php
مرکز آموزش ویدیو
2 بازدید