سایر موضوعات

marziehalizadeh
7 بازدید · 4 ماه قبل

⁣درختچه مصنوعی آلاکازیا یا بابا آدم
درجه یک لمسی
16 برگ
ارتفاع 170 سانتی متر


⁣⁣⁣⁣⁣https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial

09108158030 قدیری

marziehalizadeh
5 بازدید · 4 ماه قبل

⁣⁣⁣بوته مصنوعی پیونی
دارای 5 گل و 3 غنچه
در هشت رنگبندی
کیفیت درجه
یک ارتفاع تقریبی هر بوته 27 سانتی متر
⁣⁣⁣https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial

⁣09108158030 قدیری