آخرین آموزش های ویدئویی

fatemeh
2 بازدید · 2 روز قبل

بوته مصنوعی پتوس
رنگ ابلق
دارای 7 شاخه
ارتفاع 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 2 روز قبل

بوته مصنوعی حسن یوسف
سبز و قرمز
ارتفاع 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
قطر بوته 30-35
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
1 بازدید · 2 روز قبل

بوته مصنوعی مدل برگ چناری
درجه یک لمسی
ارتفاع 40 سانتی متر
قطر تقریبی 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
1 بازدید · 3 روز قبل

بوته مصنوعی حسن یوسف
رنگ بنفش و سبز
دارای 7 شاخه
ارتفاع 40 سانتی متر
قطر 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
1 بازدید · 3 روز قبل

بوته مصنوعی مارانتا
درجه یک لمسی
دارای 7 شاخه
ارتفاع بوته 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 3 روز قبل

بوته مصنوعی سرخس
کیفیت درجه یک لمسی
ارتفاع 90 سانتی متر
دارای 15 برگ
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 4 روز قبل

⁣⁣شاخه گل کاغذی مصنوعی
رنگ قرمز و سرخابی
ارتفاع 110 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 4 روز قبل

شاخه شکوفه مصنوعی 5 بازو
ارتفاع 50 سانتی متر
دارای 5 شاخه
رنگ شاخه قهوه ای
جنس پارچه ای
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 4 روز قبل

شاخه مصنوعی شکوفه 5 بازو
ارتفاع 50 سانتی متر
دارای 5 بازو
شاخه قهوه ای رنگ
رنگ سرخابی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 6 روز قبل

شاخه شکوفه مصنوعی 5 بازو
ارتفاع هر شاخه 50 سانتی متر
دارای 5 شاخه
رنگ سفید
فروش 5 شاخه به بالا
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 6 روز قبل

شاخه برگ فیلکوس مینیاتور
ارتفاع 80 سانتی متر
دارای 2 شاخه اصلی و 5 بازو
ارسال به صورت بسته های 6 و 12 عددی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 6 روز قبل

شاخه برگ مصنوعی زیتون
ارتفاع 90 سانتی متر
دارای 7 شاخه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 8 روز قبل

شاخه برگ زیتون
ارتفاع 90 سانتی متر
قطر تقریبی 25-30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 8 روز قبل

بوته مصنوعی شفلرا
مدل 12 شاخه
سبز ابلق
کیفیت بالا
مناسب برای باکس ها و سبد و دیوار سبز مصنوعی
قابل مونتاژ به صورت درختچه
ارتفاع 40 سانتی متر
قطر تقریبی 35-40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 8 روز قبل

بوته مصنوعی چای
مناسب برای انواع گل آرایی
دارای 4 شاخه
ارتفاع 50 سانتی متر
قطر تقریبی 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
9 بازدید · 10 روز قبل

بوته مصنوعی سرخس
جنس پلاستیکی
سبز تیره و روشن
ارتفاع بوته 40 سانتی متر
قطر تقریبی 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
7 بازدید · 10 روز قبل

درختچه مصنوعی استرزیا گل‌دار
دارای 2 گل
ارتفاع 160 سانتی متر
30 برگ
سبز تیره و روشن
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
7 بازدید · 10 روز قبل

درختچه مصنوعی استرزیا
ارتفاع 160 سانتی متر
دارای 30 برگ
سبز تیره و روشن
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 11 روز قبل

درختچه های مصنوعی استرزیا
در 2 سایز مختلف
در 2مدل برگ دار و گل دار
ارتفاع 120 سانتی متر
قطر 80 سانتی متر
دارای 18 برگ
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
2 بازدید · 11 روز قبل

⁣درختچه‌های مصنوعی پرنده بهشتی
در ابعاد مختلف
قابل شستشو
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 11 روز قبل

درختچه مصنوعی آرالیا
21 برگ
ارتفاع 150 سانتی متر
قطر 80-100
سبز تیره و روشن
کیفیت درجه یک لمسی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
8 بازدید · 12 روز قبل

درختچه مصنوعی آلوکازیا
کیفیت درجه یک لمسی
ارتفاع 170 سانتی متر
قطر 120 سانتی متر
دارای 9 برگ تیره و روشن
دارای میوه های رنگی در مرکز درختچه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 12 روز قبل

درختچه مصنوعی فیلکوس ابلق
کیفیت درجه یک لمسی
ارتفاع شاخه اول 130 سانتی متر و شاخه دوم 100 سانتی متر
دارای 30 شاخه
قابلیت مونتاژ اختصاصی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 12 روز قبل

درختچه مصنوعی فیلکوس
130 سانتی متر
کیفیت درجه یک لمسی
قابلیت مونتاژ سفارشی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
16 بازدید · 13 روز قبل

برگ مصنوعی مدل برگ انجیری
درجه یک لمسی
در 2 سایز
سایز 1: ارتفاع 92 سانتی متر قطر 30 سانتی متر
سایز2: ارتفاع 100 سانتی متر قططر 35 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
16 بازدید · 13 روز قبل

درختچه مصنوعی برگ انجیری
21 برگ
ارتفاع 150 سانتی متر
سبز تیره و روشن
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
14 بازدید · 13 روز قبل

درختچه مصنوعی برگ انجیری
دارای 15 برگ
ارتفاع 150 سانتی متر
قابل شستشو
دارای تنه قطور
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 1 ماه قبل

بوته مصنوعی قاشقی ابلق پنج بازو
ارتفاع بوته 35 سانتی‌متر
قابل شستشو
کیفیت درجه یک
فروش به صورت پک‌های 5 عددی به بالا
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
12 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی دراسینا ابلق
ارتفاع 2 متر
قطر تقریبی 70-80 سانتی‌متر
کیفیت درجه یک
فروش به صورت مونتاژ شده در گلدان یا به صورت پک‌بندی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
9 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی نخل اریکا
ارتفاع 2 متر
قطر درختچه 80 سانتی‌متر
کیفیت درجه یک لمسی
موجود در سه سایز 110 و 180 و 200 سانتی‌متر
ارسال به صورت مونتاژ شده داخل گلدان پلاستیکی یا پک‌بندی شده
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی دراسینا ابلق
ارتفاع 180 سانتی‌متر
قطر تقریبی 70 سانتی‌متر
قابل شستشو
فروش به صورت مونتاژ شده داخل گلدان پلاستیکی یا به صورت پک‌بنذی

fatemeh
5 بازدید · 1 ماه قبل

انواع درختچه مصنوعی
درختچه های مصنوعی 18 برگ در طرح های مختلف از جمله پتوس، آرالیا و..
ارتفاع 65 سانتی متر
کیفیت درجه یک
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
11 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی پتوس ابلق
ارتفاع بوته 65 سانتی متر
قطر 40-50 سانتی متر
دارای 18 برگ
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
7 بازدید · 1 ماه قبل

بوته مصنوعی برگ انجیری چرمی
7 برگ
ارتفاع 75 سانتی‌متر
رنگ سبز تیره و روشن
درختچه شامل 2 بوته یعنی 14 برگ است
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
19 بازدید · 1 ماه قبل

بوته مصنوعی برگ انجیری چرمی
ارتفاع بوته 75 سانتی متر
دارای 7 برگ
کیفیت بالا
گلدان دارای 2 بوته یعنی 14 برگ است
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
59 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی بابا آدم دو تکه
دارای 9 برگ
ارتفاع درختچه 110 سانتی‌متر
قطر درختچه 90 سانتی‌متر
کیفیت درجه یک
فروش به صورت آماده در گلدان پلاستیکی و یا به صورت پک‌بندی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
9 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی دراسینا ابلق
ارتفاع درختچه 100 سانتی‌متر
درجه یک لمسی
قابل شستشو
قطر تقریبی 70 سانتی‌متر
به صورت مونتاژ شده داخل گلدان و همچنین به صورت پک شده
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
59 بازدید · 1 ماه قبل

درختچه مصنوعی نخل اریکا
ارتفاع تقریبی 110 سانتی‌متر
دارای 18 برگ
قطر تقریبی 70 سانتی‌متر
درجه یک لمسی
فروش به صورت مونتاژ شده داخل گلدان پلاستیکی و آماده و به صورت پک و بسته‌بندی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 1 ماه قبل

انواع پنل گل مصنوعی
پنل گل گرد و پنل گل متری
استفاده شده از سرگل‌های داخلی و خارجی، سرگل رز، آرتانزیا و...
با کیفیت بالا
مونتاژ در رنگبندی مختلف و انواع سرگل
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 1 ماه قبل

پنل گل مصنوعی متنوع
قابل استفاده در مزون عروس، تشریفات، دیزاین داخلی و..
در ارتفاع مختلف مونتاژ میشود
انعطاف پذیر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری
Showing 1 out of 2