کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در تغذیه گیاهان

412 بازدید· 07/10/21
P_Rahmani_0_3
P_Rahmani_0_3
1 مشترک
1

کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در تغذیه گیاهان:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%a9%d9%88%d8%af-معرفی کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در تغذیه گیاهان

کود سیلیسیم سیتام مایع منبعی سرشار از دو عنصر پتاسیم و سیلیسیم می باشد.

سیلیسیم اغلب به عنوان یک عنصر فراموش شده در برنامه تغذیه ای گیاهان می باشد.

این کود دارای اهمیت و فوائد بسیاری برای گیاه است :

تقویت دیواره سلولی
افزایش قابلیت ارتجاعی سلول
افزایش مقاومت مکانیکی گیاه
افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی

عنصر سیلیسیم می تواند عدم تعادل مواد غذایی در گیاه را کاهش داده و باعث افزایش جذب مواد غذایی گردد.

پتاسیم نیز در فعال نمودن آنزیم ها، سنتر پروتئین ، سنتر نشاسته، فتوسنتز، انتقال قندها و نیز در انتقال آب و مواد غذایی در گیاه نقش دارد.

ترکیبات کود سیلیسیم سیتام

عنصر                                                   درصد%

سیلیسیم .............................................26(Sio2)

پتاسیم   ...............................................19(k2o)

مزایا و ویژگی های کود سیلیسیم سیتام
افزایش کیفیت محصول
استحکام ساقه و مقاومت در برابر خوابیدگی (ورس) و شکستگی
بهبود مقاومت در برابر حشرات و کاهش آسیب پذیری گیاه به آفات و بیماری های گیاهی
افزایش میزان کلروفیل، بهبود فرآیند فتوسنتز گیاه و تنظیم مکانیسم رشد
افزایش تنفس و رشد ریشه و در نتیحه افزایش دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی
تقویت گرده افشانی ، افزایش باروری دانه های گرده و نیز افزایش اندازه میوه
تعدیل و کاهش اثرات منفی مقادیر اضافی آلومینیوم ، سدیم و منگنز
اختلاط پذیری کود سیلیسیم سیتام

از اختلاط این کود با کودهای کلسیمی و ترکیبات بسیار اسیدی خودداری نمایید.

توصیه می شود قبل از اختلاط کود سیتام مایع با هر ترکیبی تست سازگاری و تست محلول پاشی در محوطه ای کوچک پیش از استفاده گسترده انجام شود.

در هنگام ترکیب با سایر مواد شیمیایی ، این محصول را آخر از همه اضافه نمایید.

زمان مصرف کود سیلیسیم سیتام

بهترین زمان مصرف در برنج در خزانه ، بعد از نشا در زمین اصلی وابتدای تشکیل خوشه می باشد.

در مورد گندم و جو شروع ساقه رفتن و ابتدای خوشه دهی می باشد.

روش مصرف کود سیتام مایع

شیوه مصرف این کود (سیتام مایع) به صورت محلول پاشی می باشد.

در صورت نیاز به استفاده از سیلیس در خاک یا همراه با آب آبیاری توصیه می شوداز سیتام پودری استفاده گردد.

جدول میزان مصرف

محصول

میزان مصرف محلول پاشی


زراعی2-1 لیتر در هکتار


باغی

2-1 لیتر در هزار لیتر آب
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف ، بسته به نوع گیاه ، سن گیاه و شدت کمبود عناصر و ... متغیر است.

کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در صنعت کشاورزی

مصرف سیلیسیم در خاک از دو طریق بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد.

اول اینکه:

بهبود تغذیه سیلیسیم موجب تقویت سیستم حفاظتی گیاه در برابر بیماری ها، حمله حشرات و شرایط نامساعد محیطی می شود .

از سوی دیگر:

تیمار کردن خاک با ترکیبات حاوی سیلیسیم فعال از نظر ژئوشیمیایی سبب :

بهبود وضعیت آب در خاک،

بهبود ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک

و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای گیاه می شود ،

و از این طریق، حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد.

از این رو سیلیسیم را جزو عناصر مفید طبقه بندی کرده اند.

عنصر سیلیسیم

سیلیسیم دومین عنصر فراوان (28درصد) پوسته زمین است.

این عنصر جزء عناصر مفید برای گیاهان است.

مکانیسم جذب این عنصر بسته به نوع گیاه متفاوت است،

مثلاً در گندم به صورت غیر فعال و در برنج به صورت فعال جذب می شود.

گیاهان عالی از نظر ظرفیت آنها در جذب سیلیسیم ویژگی های گوناگون دارند.

بر پایه میزان اکسید سیلیسیم موجود در آنها (که بر پایه درصد وزن خشک ساقه ارائه می شود)،

می توان سه گروه عمده غلات مناطق مرطوب مانند :

برنج 10 تا 15 درصد

و غلات مناطق خشک مانند نیشکر و گندم 1 تا 3درصد

و بیشتر دو لپه ای ها، به ویژه لگوم ها کمتر از 0.5 درصد تقسیم کرد.

در بررسی 175 گونه گیاه که در یک نوع خاک رشد کرده بودند، در گروه گیاهان از هم تشخیص دادند:

گروه اول گیاهان انباشته کننده سیلیسیم که میزان جذب سیلیسیم در آنها به میزانی بیشتر از جذب آب بوده ،

و گروه دوم گیاهان غیر انباشته کننده که میزان جذب سیلیسیم در این گیاهان همانند یا کمتر از جذب آب بوده است.

جابجایی سیلیسیم در گیاهان:

این جابجایی در درون آوندهای چوبی صورت می گیرد.

بنابراین توزیع آن در شاخه و برگ ها و اندام های هوایی، به وسیله میزان تعرق در اندام ها تعیین می شود.

بخش عمده سیلیسیم در درون آپوپلاست برجا می ماند .

و پس از تبخیر از بخش های انتهایی جریان تعرق به طور عمده در بخش بیرونی دیوارهای سلول های بشره،

در دو سطح برگ ها به صورت سیلیکات بی شکل و یا به شکل اصطلاح اوپال فیتولیت ها ته نشست می کند.

میزان جذب سیلیسیم توسط گیاه به فاکتورهای خاکی و گیاهی بستگی دارد که از فاکتورهای گیاهی، متابولیزم گیاه و تعرق تاثیرگذار هستند.

نقش سیلیسیم در گیاه:
1- کاهش سمیت آلومینیوم:

یک عنصر بسیار سمی برای انواع مختلف گیاهان است .

و یک عامل مهم محدود کننده رشد در خاک های اسیدی است.

در آزمایشی که توسط بایلز و همکاران(1994) بر روی سویا انجام گرفت، مشاهده شدکه رشد ریشه سویا در محیط اسیدی به طور چشمگیر کاهش یافت.

اما با افزودن سیلیسیم به خاک سمیت آلومینیوم کاهش یافت.

و این موضوع به این دلیل است که :

سیلیسیم با آلومینیوم در محلول های  رقیق تشکیل ترکیب هیدروکسی آلومینوسیلیکات خنثی می دهدکه قابل جذب گیاه نمی باشد.

2-  کاهش سمیت آهن و منگنز:

عنصر سیلیسیم بسته به نوع گیاه به چند طریق سمیت آهن و منگنز را کاهش می دهد.

در گیاهانی مثل :

برنج، سیلیسیم با افزایش حجم و استحکام فضای سرشار از هوا، در ریشه ها و ساقه ها

و در نتیجه با افزایش جابجایی اکسیژن از شاخه ها به ریشه های غرقاب ، قدرت اکسیدکنندگی ریشه ها را افزایش می دهد.

بدیهی است که در خاک های شالیزاری شمال که میزان آهن و منگنز قابل استفاده بسیار بالا است،

با مصرف سیلیسیم از مسمومیت این عناصر کاسته می شود.

در گیاهانی مثل لوبیا و جو که تحمل بافت های آن به میزان زیاد منگنز اندک است،

سیلیسیم باعث تغییر در توزیع منگنز در درون بافت برگ می شود.

با نبود سیلیسیم ، توزیع منگنز غیر یکنواخت شده

و به صورت موضعی و یا لکه مانند در سطح برگ انباشته شده و در نهایت مسمومیت را سبب می گردد.

3-  متحرک کردن فسفات خاک:

رقابت آنیونهای معمول در خاک های زراعی در جذب روی سطوح به صورت زیر است:

SiO4 > PO4 > SO4 > NO3 ~ Cl

به خاطر اینکه سیلیسیم با قدرت بیشتری نسبت به فسفات جذب سطحی می شود.

لذا سبب آزاد سازی فسفات می شود و بدین ترتیب تحرک و قابلیت استفاده آن برای گیاهان افزایش می یابد.

4- تاثیر بر فتوسنتز:

سیلیسیم کافی میزان جذب نور توسط گیاه را افزایش می دهد.

در صورت کشت متراکم گیاهان، مستقیم بودن برگ ها عامل مهمی است که بر جذب نور اثر دارد .

و نیز سیلیسیم از سایه اندازی گیاهان بر روی همدیگر جلوگیری نموده و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات فتوسنتزی می شود.

5- افزایش مقاومت گیاه به آفات، بیماری ها و ورس(خوابیدگی):

یافته های علمی زیادی نشان می دهد که در گیاهان تغذیه شده با کود سیلیسیم سیتام،

کاهش شدت آلودگی به انواع بیماری های گیاهی (مثل بلاست برنج و سفیدک سطحی انگور) و در نهایت افزایش عملکرد مشاهده می شود.

حتی در برخی موارد کاهش بیماری های ریشه ای ناشی از پیتیوم و فوزاریوم در اثر جذب ریشه ای سیلیسیم گزارش شده است.

سیلیسیم در دیواره سلول های آوند چوبی ته نشین شده و از فرو ریختن آوندها در شرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند.

همچنین با استحکام ساقه، موجب کاهش ورس در گیاهان می شود.

علاوه بر آن دیواره سلول های بشره به وسیله لایه ای محکم از سیلیسیم آغشته می شوند .

و در برابر آلودگی های قارچی، مانع فیزیکی موثری می باشد.

نقش سیلیسیم در مقاومت نسبت به بیماری های گیاهی

سیلیسیم باعث افزایش مقاومت برنج نسبت به بیماری های قارچی نظیر سوختگی برگ یا سنبله،

لکه قهوه ای و همچنین افزایش مقاومت به آفاتی نظیر کرم ساقه خوار و زنجرک می شود.

دو مکانیسم در ارتباط با نقش سیلیسم در افزایش القای مقاومت به بیماری های گیاهی گزارش شده است.

از آنجایی که سیلیسیم زیر لایه کوتیکول رسوب می کند،

به عنوان یک مانع فیزیکی از ورود میسلیوم قارچی به درون سلول گیاهی ممانعت به عمل آورده ،

و در نهایت فرآیند آلودگی توسط قارچ مختل می شود.

نمایش بیشتر

 0 نظر sort   مرتب سازی بر اساس