آخرین آموزش های ویدئویی

P_Rahmani_0_3
79 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت رنگی 70 درصد Colorful Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-بذر ذرت رنگی 70 درصد Colorful Corn
بذر ذرت رنگی 70 درصد یک گیاه یکساله است. این واریته رنگین کمان اولین بار در آمریکا شهر اوکلاهاما در اثر گرده افشانی باز تولید شد. دارای ۹۰ درصد دانه های رنگی می باشد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگهای این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین و کارتون و دیگر رنگدانه ها در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین ۱۷ تا ۲۴ روز می باشد. اگر قبل از رسیدن کال برداشت شود اصطلاحا بلال ما شیری و خوش مزه خواهد بود .

روش کاشت بذر ذرت رنگی
گیاه ذرت رنگی به وسیله بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذر ها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد. در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت می شود. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

ارتفاع گیاه ذرت رنگی
طول بوته ی آن در انواع پاکوتاه بین ۵۰ الی ۶۰ و در انواع پابلند تا ۲ متر نیز می رسد.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
بهتر است عمق کاشت بذرها بین ۲ الی ۵ سانت از سطح خاک در نظر گرفته شود.

فاصله مناسب کاشت این گیاه
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم ۰.۳ الی ۰.۴ متر باشد.

دمای مناسب گیاه ذرت رنگی
ذرت علوفه ای یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین ۱۶ الی ۲۴ درجه رشد و تا دمای ۳۴ درجه را تحمل می کند.

خاک مناسب گیاه ذرت رنگی
خاک های مختلف را تحمل می کند. ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین ۵/۵ تا ۷/۵ برایش مناسب تر است.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
92 بازدید · 3 سال قبل

ذر ذرت رنگی 50 درصد Colorful Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-
بذر ذرت رنگی 50 درصد Colorful Corn
بذر ذرت رنگی 50 درصد یک گیاه یکساله است. این واریته رنگین کمان اولین بار در آمریکا شهر اوکلاهاما در اثر گرده افشانی باز تولید شد. دارای ۹۰ درصد دانه های رنگی می باشد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگهای این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین و کارتون و دیگر رنگدانه ها در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین ۱۷ تا ۲۴ روز می باشد. اگر قبل از رسیدن کال برداشت شود اصطلاحا بلال ما شیری و خوش مزه خواهد بود .

روش کاشت بذر ذرت رنگی
گیاه ذرت رنگی به وسیله بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذر ها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد. در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت می شود. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

ارتفاع گیاه ذرت رنگی
طول بوته ی آن در انواع پاکوتاه بین ۵۰ الی ۶۰ و در انواع پابلند تا ۲ متر نیز می رسد.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
بهتر است عمق کاشت بذرها بین ۲ الی ۵ سانت از سطح خاک در نظر گرفته شود.

فاصله مناسب کاشت این گیاه
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم ۰.۳ الی ۰.۴ متر باشد.

دمای مناسب گیاه ذرت رنگی
ذرت علوفه ای یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین ۱۶ الی ۲۴ درجه رشد و تا دمای ۳۴ درجه را تحمل می کند.

خاک مناسب گیاه ذرت رنگی
خاک های مختلف را تحمل می کند. ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین ۵/۵ تا ۷/۵ برایش مناسب تر است.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
40 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت رنگی 30 درصد Colorful Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-

بذر ذرت رنگی 30 درصد Colorful Corn
بذر ذرت رنگی 30 درصد یک گیاه یکساله است. این واریته رنگین کمان اولین بار در آمریکا شهر اوکلاهاما در اثر گرده افشانی باز تولید شد. دارای ۹۰ درصد دانه های رنگی می باشد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگهای این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین و کارتون و دیگر رنگدانه ها در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین ۱۷ تا ۲۴ روز می باشد. اگر قبل از رسیدن کال برداشت شود اصطلاحا بلال ما شیری و خوش مزه خواهد بود .

روش کاشت بذر ذرت رنگی
گیاه ذرت رنگی به وسیله بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذر ها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد. در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت می شود. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

ارتفاع گیاه ذرت رنگی
طول بوته ی آن در انواع پاکوتاه بین ۵۰ الی ۶۰ و در انواع پابلند تا ۲ متر نیز می رسد.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
بهتر است عمق کاشت بذرها بین ۲ الی ۵ سانت از سطح خاک در نظر گرفته شود.

فاصله مناسب کاشت این گیاه
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم ۰.۳ الی ۰.۴ متر باشد.

دمای مناسب گیاه ذرت رنگی
ذرت علوفه ای یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین ۱۶ الی ۲۴ درجه رشد و تا دمای ۳۴ درجه را تحمل می کند.

خاک مناسب گیاه ذرت رنگی
خاک های مختلف را تحمل می کند. ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین ۵/۵ تا ۷/۵ برایش مناسب تر است.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
20 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت رنگی 20 درصد Colorful Corn:

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-

بذر ذرت رنگی 20 درصد Colorful Corn
بذر ذرت رنگی 20 درصد یک گیاه یکساله است. این واریته رنگین کمان اولین بار در آمریکا شهر اوکلاهاما در اثر گرده افشانی باز تولید شد. دارای ۹۰ درصد دانه های رنگی می باشد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگهای این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین و کارتون و دیگر رنگدانه ها در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین ۱۷ تا ۲۴ روز می باشد. اگر قبل از رسیدن کال برداشت شود اصطلاحا بلال ما شیری و خوش مزه خواهد بود .

روش کاشت بذر ذرت رنگی 20 درصد
گیاه ذرت رنگی به وسیله بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذر ها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد. در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت می شود. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

ارتفاع گیاه ذرت رنگی
طول بوته ی آن در انواع پاکوتاه بین ۵۰ الی ۶۰ و در انواع پابلند تا ۲ متر نیز می رسد.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
بهتر است عمق کاشت بذرها بین ۲ الی ۵ سانت از سطح خاک در نظر گرفته شود.

فاصله مناسب کاشت این گیاه
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم ۰.۳ الی ۰.۴ متر باشد.

دمای مناسب گیاه ذرت رنگی
ذرت علوفه ای یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین ۱۶ الی ۲۴ درجه رشد و تا دمای ۳۴ درجه را تحمل می کند.

خاک مناسب گیاه ذرت رنگی
خاک های مختلف را تحمل می کند. ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین ۵/۵ تا ۷/۵ برایش مناسب تر است.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
28 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت رنگی 10 درصد Colorful Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-بذر ذرت رنگی 10 درصد Colorful Corn
بذر ذرت رنگی 10 درصد یک گیاه یکساله است. این واریته رنگین کمان اولین بار در آمریکا شهر اوکلاهاما در اثر گرده افشانی باز تولید شد. دارای ۹۰ درصد دانه های رنگی می باشد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگهای این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین و کارتون و دیگر رنگدانه ها در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین ۱۷ تا ۲۴ روز می باشد. اگر قبل از رسیدن کال برداشت شود اصطلاحا بلال ما شیری و خوش مزه خواهد بود .

روش کاشت بذر ذرت رنگی 10 درصد
بذر ذرت رنگی 10 درصد به وسیله بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذر ها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد. در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت می شود. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

ارتفاع گیاه ذرت رنگی
طول بوته ی آن در انواع پاکوتاه بین ۵۰ الی ۶۰ و در انواع پابلند تا ۲ متر نیز می رسد.

عمق مناسب کاشت بذر ذرت رنگی 10 درصد
بهتر است عمق کاشت بذرها بین ۲ الی ۵ سانت از سطح خاک در نظر گرفته شود.

فاصله مناسب کاشت این گیاه
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم ۰.۳ الی ۰.۴ متر باشد.

دمای مناسب گیاه ذرت رنگی
بذر ذرت رنگی یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین ۱۶ الی ۲۴ درجه رشد و تا دمای ۳۴ درجه را تحمل می کند.

خاک مناسب گیاه ذرت رنگی
خاک های مختلف را تحمل می کند. ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین ۵/۵ تا ۷/۵ برایش مناسب تر است.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
48 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت سفید White Corn:

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-


بذر ذرت سفید White Corn
ذرت سفید نام گیاهی یکساله است که خواص زیادی دارد و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. در بیشتر مناطق رشد می‌کند. گرده افشانی این گیاه توسط باد و حشرات انجام می شود. از گیاهان فصل گرم به حساب می آید. این نوع ذرت همانطور که از نامش پیداست دارای دانه های سفید رنگی است. از دانه های ذرت سفید استفاده های مختلفی می شود. توجه داشته باشید که دانه های ذرت در درون تورهای مو مانندی قرار دارد که سطح دانه ها را پوشانده است که این تورها از قسمت بالایی غلاف برگهای گیاه نمایان می شود و منظره زیبایی را نمایان می کند.

ویژگیهای ظاهری گیاه ذرت سفید
همچون ساقه ای راست و ایستاده بلند رشد می کند، دارای انواع پا بلند و پا کوتاه است.

ساقه این گیاه کمی سفت و سخت هست.

هر ساقه این گیاه تعدادی زیادی ذرت تولید می کند.

دارای ساقه ای راست است که از آن ساقه های فرعی زیادی منشعب می شود و دارای شاخه های فرعی فراوانی است.

دانه ذرت در درون غلافی سبز پوشیده از برگ قرار دارد که با نظم و ترتیت خاصی در کنار هم چیده شده اند.

روش کاشت بذر ذرت سفید
گیاه ذرت سفید از طریق بذر تکثیر می شود.

در کاشت بذری ابتدا بذرها را 1 تا 2 شبانه روز در آب ولرم بخیسانید. سپس زمین مورد کشت را آماده و خاک را نرم نمایید. سپس بذرها را در عمق مناسبی از خاک بکارید و روی آن را با لایه نازکی از خاک نرم و کود پوشانده و گیاه را آبیاری کنید. دقت کنید خاک مورد کاشت خشک نشود و همیشه مرطوب بماند. پس از 10 الی 15 روز بذر گیاه جوانه می زند و شروع به رشد می کند. این گیاه رشد به نسب آسان و سریعی دارد طوری که پس از گذشت سه تا چهار ماه بالغ می‌شود.

ارتفاع گیاه ذرت سفید
ارتفاع این گیاه بسته به شرایط محیطی متغیر و بین 0.5 الی 2 متر است.

فاصله مناسب کاشت بذر ذرت سفید
بهترین فاصله برای کاشت بذرهای این گیاه بین 0.3 الی 0.4 متر است.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
این گیاه برای کاشت نیاز به عمق زیادی ندارد و بهتر است بذرها در عمق بین 1 تا 3 سانت از سطح خاک قرار گیرد.

خاک مناسب گیاه ذرت سفید
این گیاه به خاک‌های غنی، سبک، حاصلخیز با زهکشی مناسب برای رشد بهتر نیاز دارد.

دمای مناسب این گیاه
دمای مناسب برای رشد این گیاه بین 16 تا 24 درجه است و نسبت به سرما حساس است.

گلدهی گیاه ذرت سفید
زمان گلدهی این گیاه یک تا دو ماه پس از کاشت بذرها صورت می گیرد.

آبدهی مناسب بذر ذرت سفید
این گیاه برای رشد مناسب به آبیاری متوسطی نیاز دارد.

نور مناسب این گیاه
از گیاهان افتاب دوست بوده و برای رشد به آفتاب کامل و نیمه سایه نیاز دارد.

منابع
پوپونیک

P_Rahmani_0_3
67 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت سفید دورگه Colorful Corn

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-


بذر ذرت سفید دورگه Colorful Corn
بذر ذرت سفید دورگه نام گیاهی یکساله است که خواص زیادی دارد و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. در بیشتر مناطق رشد می‌کند. گرده افشانی این گیاه توسط باد و حشرات انجام می شود. از گیاهان فصل گرم به حساب می آید. این نوع ذرت همانطور که از نامش پیداست دارای دانه های سفید رنگی است. از دانه های ذرت سفید استفاده های مختلفی می شود. توجه داشته باشید که دانه های ذرت در درون تورهای مو مانندی قرار دارد که سطح دانه ها را پوشانده است که این تورها از قسمت بالایی غلاف برگهای گیاه نمایان می شود و منظره زیبایی را نمایان می کند.

ویژگیهای ظاهری گیاه ذرت سفید دورگه
همچون ساقه ای راست و ایستاده بلند رشد می کند، دارای انواع پا بلند و پا کوتاه است.

ساقه این گیاه کمی سفت و سخت هست.

هر ساقه این گیاه تعدادی زیادی ذرت تولید می کند.

دارای ساقه ای راست است که از آن ساقه های فرعی زیادی منشعب می شود و دارای شاخه های فرعی فراوانی است.

دانه ذرت در درون غلافی سبز پوشیده از برگ قرار دارد که با نظم و ترتیت خاصی در کنار هم چیده شده اند.

روش کاشت بذر ذرت سفید دورگه
گیاه ذرت سفید دورگه از طریق بذر تکثیر می شود.

در کاشت بذری ابتدا بذرها را ۱ تا ۲ شبانه روز در آب ولرم بخیسانید. سپس زمین مورد کشت را آماده و خاک را نرم نمایید. سپس بذرها را در عمق مناسبی از خاک بکارید و روی آن را با لایه نازکی از خاک نرم و کود پوشانده و گیاه را آبیاری کنید. دقت کنید خاک مورد کاشت خشک نشود و همیشه مرطوب بماند. پس از ۱۰ الی ۱۵ روز بذر گیاه جوانه می زند و شروع به رشد می کند. این گیاه رشد به نسب آسان و سریعی دارد طوری که پس از گذشت سه تا چهار ماه بالغ می‌شود.

ارتفاع گیاه ذرت سفید دورگه
ارتفاع این گیاه بسته به شرایط محیطی متغیر و بین ۰.۵ الی ۲ متر است.

فاصله مناسب کاشت بذر ذرت سفید دورگه
بهترین فاصله برای کاشت بذرهای این گیاه بین ۰.۳ الی ۰.۴ متر است.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه
این گیاه برای کاشت نیاز به عمق زیادی ندارد و بهتر است بذرها در عمق بین ۱ تا ۳ سانت از سطح خاک قرار گیرد.

خاک مناسب گیاه ذرت سفید دورگه
این گیاه به خاک‌های غنی، سبک، حاصلخیز با زهکشی مناسب برای رشد بهتر نیاز دارد.

دمای مناسب این گیاه
دمای مناسب برای رشد این گیاه بین ۱۶ تا ۲۴ درجه است و نسبت به سرما حساس است.

گلدهی گیاه ذرت سفید دورگه
زمان گلدهی این گیاه یک تا دو ماه پس از کاشت بذرها صورت می گیرد.

آبدهی مناسب بذر ذرت سفید دورگه
این گیاه برای رشد مناسب به آبیاری متوسطی نیاز دارد.

نور مناسب این گیاه
از گیاهان افتاب دوست بوده و برای رشد به آفتاب کامل و نیمه سایه نیاز دارد.

منابع
پوپونیک

P_Rahmani_0_3
50 بازدید · 3 سال قبل

بذر ذرت بنفش Purple Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-


بذر ذرت بنفش Purple Corn
ذرت با نام علمی Zea mays یک گیاه یکساله است. انواع بنفش ژنوتیپ است. دانه های ذرت بنفش قندی نیست و بیشتر نشاسته ای می باشد برای همین امر بلال شیری محسوب نمی شود و نسبت به بقیه واریته های دیگر نیاز گرمایی و آبی بیشتری دارد. این نوع ذرت از نظر ارزش غذایی بسیار غنی بوده و حاوی انواع آنتی اکسیدان می باشد. رنگ این ذرت به خاطر وجود انتوسیانین در داخل شیره سلولی آن می باشد. زمان تبدیل گل به میوه بین 17 تا 24 روز می باشد.

ویژگیهای ظاهری گیاه ذرت بنفش
ارتفاع این نوع از ذرت تا 3 متر نیز می رسد.

دانه های ان در ابتدا سفید بوده و با رسیدن بنفش تیره می شود.

چوب یا کوب میوه نسبت به بقیه واریته ها بلند و تا 20 سانتی متر هم می رسد.

روش کاشت بذر ذرت بنفش
گیاه ذرت بنفش از طریق بذر تکثیر می شود.

ابتدا بذرها را به مدت یک شبانه روز خیس کرده و سپس اقدام به کاشت کرد . در مناطق سردسیری در اواخر بهار اقدام به کشت و در تابستان آن را برداشت می کنند.در مناطق جنوبی در اوایل بهار کشت شده و در اوایل بهار قابل برداشت است. دانه‌های ذرت مستقیما در محل اصلی کاشته و خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه می دارند. به دلیل دارا بودن ریشه های سطحی به راحتی می توان آنرا در گلدان یا باکس همراه آبیاری قطره ای کاشت.

دمای مناسب گیاه ذرت بنفش
ذرت سیاه یک گیاه فصل گرم می باشد این گیاه تحمل یخبندان را ندارد و بین 16 الی 24 درجه رشد و تا دمای 34 درجه را تحمل می کند.

بذر این گیاه در دمای 15 درجه سانتی گراد جوانه می زند.

عمق مناسب کاشت بذرهای این گیاه
بهترین عمق برای کاشت بذرها بین 2 الی 5 سانت از سطح خاک می باشد.

خاک مناسب بذر ذرت بنفش
ذرت قادر است در خاک های مختلفی رشد کند.

ولی خاکهای شنی و سبک و غنی با pH بین 5/5 تا 7/5 برایش مناسب تر است.

فاصله مناسب بذر ذرت بنفش
بهتر است فاصله ی بوته ها از هم را 0.3 الی 0.4 متر در نظر بگیرید.

آبدهی مناسب این گیاه
پس از قوی شدن گیاه آبیاری محصول به دوبار در هفته و بصورت غرقابی کاهش پیدا می‌کند.

منابع
دمبرگ

P_Rahmani_0_3
35 بازدید · 3 سال قبل

ذر ذرت مشکی Black Corn:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D8%B0%D8%B1-


ذرت از جمله گیاهان بسیار لذیذ است که به صورت خام و یا پخته مصرف می شود و طرفداران زیادی دارد. ذرت را در بسیاری از موارد برای تزیین غذا و سالاد نیز استفاده می کنند و کاربردهای فراوانی دارد.ذرت مشکی که با نام blackcorn شناخته می‌شود زیستگاه این گیاه  مکزیک بوده و طعم آن کمی شیرین تر از گونه‌ی اصلی خود است، به علاوه اینکه دارای آنتی اکسیدان، قند و نشاسته بیشتری نیز می باشد.

ویژگی های ظاهری گیاه ذرت مشکی
امروزه گونه‌های مختلفی از ذرت‌ها تولید می‌شوند که دارای رنگ‌های متفاوتی هستند.
یکی از این گونه‌ها ذرت مشکی است.
این ذرت دارای دانه‌هایی به رنگ مشکی متمایل به بنفش می‌باشد و به دلیل رنگ خاصی که دارد مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.
روش کاشت بذر ذرت مشکی

ذرت مشکی از طریق بذر تکثیر می شود.

برای کاشت این گیاه ابتدا بذر ها را 1 الی 2 شباه روز در آب خیس کنید. سپس آن ها را در عمق مناسب خاک قرار دهید، با خاک نرم بپوشانید و به خوبی آبیاری کنید.
برای کاشت در باغچه بذرها را در ردیف های 70 تا 100 سانتیمتری و در فاصله ی 30 سانتیمتری از هم قرار دهید. برای کاشت در گلدان با توجه به اندازه آن، 2 تا 3 بذر در آن قرار دهید و پس از جوانه زدن، بوته های ضعیف تر را حذف کنید.

عمق مناسب کاشت بذر این گیاه

بهتر است بذر های ذرت مشکی را در عمق 2 تا 5 سانت از سطح خاک بکارید.

آبدهی مناسب گیاه ذرت بنفش

رطوبت مناسب در کیفیت، ظاهر و تراکم دانه ها تاثیر مستقیم دارد. همواره خاک را مرطوب نگاه دارید.

خاک مناسب بذر ذرت بنفش

این خاک غنی و کمی سنگین را می پسندد. برای حفظ رطوبت بهتر است خاک زهکشی مناسبی داشته باشد.

نور مناسب گیاه ذرت مشکی

از گیاهان آفتاب دوست بوده و به نور کامل خورشید حداقل 6 تا 7 ساعت نور کامل در روز نیاز دارد.

زمان مناسب کاشت بذر ذرت بنفش

اواخر بهار و تابستان بهترین زمان برای کاشت بذرهای این گیاه می‌باشد.

زمان برداشت محصول این گیاه

75 تا 80 روز پس از کاشت بذر ذرت مشکی زمان مناسب برداشت محصول می‌باشد.

منابع

گل منتخب

P_Rahmani_0_3
38 بازدید · 3 سال قبل

ماسک سه لایه پزشکی عرضه به سراسر کشور:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%B9%D8%B1%D8%B6%


ماسک پرستاری سه لایه (پزشکی )

ماسک های پرستاری سه لایه به منظور مراقبت از بیماران مبتلا بهتر از ماسک معمولی به صورت می چسبند .

ماسک سه لایه جراحی در زمینه محافظت از ویروس کرونا عملکرد بسیار خوبی دارد .

مهمترین نکته در زدن ماسک علاوه بر کیفیت خود ماسک جلوگیری از دست زدن به بینی و دهان است .

زیرا طبق تحقیقات صورت گرفته به صورت متوسط انسان 19 بار در ساعت صورت خود را لمس می کند .

بنابراین دستها به واسطه عوامل بیماری ویروس کرونا آلوده شده و سپس با دست زدن به صورت فرد مبتلا

می گردد .

بنابراین به منظور مراقبت از بیماران ماسک پرستاری سه لایه ( پزشکی ) بسیار مفید است .

انواع ماسک های پزشکی ( پرستاری یا جراحی )

ماسک های صورت و ماسک سه لایه جراحی یا ماسک پرستاری سه لایه به منظور مراقبت از بیماران در دسته

ماسک های پزشکی قرار دارند .

تولید ماسک سه لایه ( ماسک پرستاری سه لایه ) به دو صورت بند دار و کشدار توسط تولیدکنندگان ایران انجام می گیرد .

نکته مهم :

ماسک پرستاری سه لایه ( پزشکی یا جراحی ) یک ماسک دهانی یک بار مصرف می باشد .

ماسک سه لایه کشدار از پارچه و یا پلی پروپیلن و مواد مخصوص تهیه می گردد .

با استفاده از ماسک جراحی و پوشاندن دهان و بینی خود با آن نگرانی شما از بابت انتقال ارگانیسم های بیماریزا

موجود در هوا تا حد زیادی کاهش خواهد یافت .

ماسک سه لایه کشدار مناسب ( پزشکی ، پرستاری ، جراحی )

این ماسک قادر است حداقل دارای 80 درصد کارایی فیلتراسیون باکتریایی است .

استفاده از این نوع ماسک سه لایه کشدار در محیط های غبارآلود توصیه نمی گردد .

زیرا ماسک سه لایه کشدار جراحی در این محیط نمی تواند ریه های شما را از آلاینده های خطرناک در

اندازه کوچکتر از 2.5 میکرون مصون نگه دارد .

ماسک سه لایه کشدار توسط مراقبتهای پزشکی از بیمار مورد استفاده قرار می گیرند .

این ماسک  خود و دیگران را در برابر شیوع بیماری های عفونی ناشی از هوا ، مایعات بدن و ذرات معلق محافظت

می کند .

نحوه صحیح زدن ماسک پزشکی

1 - دستان خود را به مدت حداقل 20 ثانیه بشویید .

2 - از یک حوله کاغذی تمیز به منظور خشک نمودن دستان خود استفاده نمایید .

3 - ماسک را بررسی نمایید که هیچگونه نقص ، سوراخ یا پارگی موجود نباشد .

4 - قسمت بالای ماسک را به درستی تنظیم نمایید .

5 - ماسک را روی صورت خود قرارداده و با استفاده از بندهای ماسک آنرا روی سرخود تنظیم نمایید .

نحوه صحیح درآوردن ماسک سه لایه کشدار ( پزشکی ، جراحی ، پرستاری )

1 - دستان خود را تمیز نمایید .

شستن دستها حداقل به مدت 20 ثانیه با آب و صابون و یا استریل با مواد ضدعفونی کننده الزامیست .

2 - ماسک را فقط با لمس :

بندها

لبه ها

حلقه ها

نوارها

جدا نمایید و به هیچ وجه قسمت جلوی ماسک آلوده را لمس نکنید .

نحوه دور انداختن صحیح ماسک

ماسکهای پزشکی طوری طراحی و توسط تولید ماسک سه لایه کشدار کشور تولید شده اند که فقط یکبار قابل

استفاده می باشند .

بنابراین هنگامیکه ماسک خود را جدا نمودید فورا آنرا داخل سطل زباله در مخصوص ماسک ها بیاندازید .

اگر تعداد ماسکهای مصرفی کم است آنرا داخل پلاستیک گذاشته و فورا در آنرا ببندید .

بهتر است از پلاستیک زیپدار استفاده کنید و بعد آنرا داخل سطل زباله بیاندازید .

دوباره کاملا دستان خود را شسته و یا ضدعفونی نمایید .

انواع ماسک ها به منظور پیشگیری از ویروس کرونا

با توجه به تنوع ماسکهای تولید شده در کشور و اهمیت موضوع به برخی از آنها اشاره می نماییم .

طبقه بندی های مختلفی در خصوص ماسک ها وجود دارد :

1 - طبقه بندی از نوع کاربرد : ماسک پزشکی - ماسک صنعتی .

2 - طبقه بندی از نظر جنس : یکبار مصرف - چندبار مصرف .

3 - طبقه بندی از نظر محل کاربرد : بیمارستانی - عمومی ( خارج بیمارستانی ) .

4 - طبقه بندی از نظر جنس : پارچه ای - کاغذی - مواد مخصوص ( پروپیلن و . . . ) .

5 - طبقه بندی از نظر فیلتر : دارای فیلتر بدون فیلتر .

انواع ماسک فیلتر دار :

به منظور آشنایی کامل شما عزیزان کلیه ماسک های فیلتردار را معرفی می نماییم .

ماسکهای FFP :

ماسک های FFP که با استاندارد اروپایی EN149 : 2001 طبقه بندی شده اند :

1 - ماسک فیلتردار FFP1 : این نوع ماسک برای ذرات بزرگتر از 5 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد مناسبند .

2 - ماسک فیلتردار FFP2 : این نوع ماسک برای ذرات بین 2 تا 5 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد مناسبند .

3 - ماسک فیلتردار FFP3 : این نوع ماسک برای ذرات کوچکتر از 2 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مناسبند .

ماسکهای سری N و P و R :

نکته : این ماسکها با استاندارد آمریکایی NIOSH طبقه بندی شده اند .

ماسک فیلتردار N :

ماسک N95 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد و غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

ماسک N99 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد و غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

ماسک N100 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

ماسک فیلتردار R :

ماسک R95 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت .

ماسک R99 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت .

ماسک R100 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن حداکثر 8 ساعت .

ماسک فیلتر دار P 

ماسک P95 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک P99 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک P100 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار 

در این نوع از ماسک ها لایه هایی از کربن فعال شده یا همان کربن اکتیو گنجانده شده است .

این ماسک به منظور حفاظت شخص در مقابل گازها و بخارات در نظر گرفته می شود .

در این نوع از ماسک ها بوی آلودگی و گاز های مضر به داخل نفوز نمی کند .

تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتر دار :

به صورت عمومی عمر مفید ماسک فیلتر دار N95 و FFP2 تا 8 ساعت کاریست .

نکته بسیار مهم : در حالت های زیر باید ماسک فیلتر دار N95 و FFP2 تعویض گردد 

1 - چنانچه قالب کاسه ای شکل ماسک فرم خود را از دست داده باشد .

2 - روی صورت شخص به طور کامل نچسبد .

3 - آسیب ماسک باعث نشت هوای بیرون به درون ماسک گردد .

4 - چنانچه با وجودی که ماسک زده اید بوی دود و هوای آلوده را از بیرون حس می نمایید .

5 - چنانچه فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی های ناشی از گرد و غبار روی آن دیده شود که تمیز نشوند .

تفاوت بین یک ماسک سه لایه پزشکی و یک ماسک تنفسی مخصوص از جمله مدل N95 :

ماسک N95 وسیله ای است که به منظور جلوگیری از ورود ذرات بسیار کوچک استفاده می شود .

بر خلاف ماسک های پزشکی ، ماسک N95 با امنیت بیشتری روی صورت و پوست شما قرار می گیرد .

ماسک N95 قادر است ذرات موجود در هوا را فیلتر کند .

نکته مهم : به خاطر داشته باشید هنوز هم خطر وجود دارد یعنی باز هم 5 درصد احتمال ورود ویروس کرونا هست .

به هنگام خرید ماسک دقت نمایید که آنرا از مجموعه ای مورد اعتماد دریافت نموده اید .

تولید ماسک سه لایه کش دار استاندارد توسط تولیدکنندگان داخلی مورد اعتماد شما را به ارمغان آورده ایم .

هر نوع ماسک با توجه به اهمیت موضوع باید با دستورالعمل های دقیق از سازنده تهیه گردد .

در تمامی ماسک های مورد عرضه در این مجموعه شما قادرید به مرکز آموزش ویدیویی رفته و نحوه زدن  آنرا مشاهده نمایید .

انواع ماسک تنفسی مخصوص N95 بر اساس استاندارد FDA :

3M Particulate Respirator 8670F

3M Particulate Respirator 8612F

Pasture TM F550G Respirator

Pasture TM F550G Respirator

نکته مهم : انواع ماسک بالا به منظور مصارف پزشکی نیست .

روش استفاده از ماسک 

1 - دستان خود را تمیز نمایید و قبل از لمس ماسک بین 20 تا 30 ثانیه دست ها را با آب و صابون بشویید .

2 - همیشه به منظور خشک نمودن دست ها از حوله کاغذی استفاده نموده و از حوله پارچه ای پرهیز نمایید .

( زیرا حوله پارچه ای رطوبت را در خود نگه داشته و محیطی کاملا نا ایمن و مناسب رشد ویروس کرونا می باشد .

 اگر در محیطی در دار هستید می توانید با حوله کاغذی در را باز و بسته کنید ) .

3 - ابتدا ماسک را کاملا بررسی نمایید حتی اگر ماسک نو باشد باید دقت نمایید که هیچگونه آسیبی روی ماسک وجود نداشته باشد .

4 - ماسک را روی صورت گذاشته و ابتدا قسمت بالای آن را به درستی تنظیم نمایید .

( ماسک سه لایه پزشکی و سایر ماسک ها برای آنکه تا حد ممکن به پوست شما نزدیک شوند اگر استاندارد

باشند قسمت بالای ماسک دارای لبه خمیده اما محکم خواهد بود . )

بنابراین قبل از استفاده از ماسک اطمینان حاصل نمایید که این قسمت به سمت بالا قرار دارد .

5 - قسمت داخلی بیشتر ماسک سه لایه جراحی به رنگ سفید است درحالی که قسمت بیرونی آن تنوع رنگی دارد .

( بنابراین قسمت سفید باید روی صورت قرار گیرد . )

6 - ماسک سه لایه پزشکی قابل عرضه این مجموعه مدل حلقه گوش در دو طرف ماسک بوده و به سادگی روی صورت می نشیند .

بنابراین ابتدا ماسک پرستاری سه لایه خود را توسط حلقه برداشته و به هیچ وجه به خود ماسک دست نزنید .

1 حلقه را دور یک گوش قرار دهید و سپس حلقه دیگر را در اطراف گوش دیگر خود قرار دهید .

7 - قسمت بینی را تنظیم نمایید : از انگشتان اشاره و شست خود استفاده کرده تا قسمت خمیده لبه بالای ماسک را در اطراف پل بینی خود بچسبانید .

در مطالب بعدی خواهید خواند :

با دنبال کردن فعالیت های این مجموعه در ادامه نحوه در آوردن ماسک و نیز اطلاعات بسیار حائز اهمیتی در مقالات متعدد خدمت شما ارائه خواهد شد .

همچنین شما قادرید از طریق مرکز آموزش ویدیویی کاملترین اصول پیشگیری و حفاظتی خود را با ما دنبال کنید .

خدمات مجموعه زنجیره تامین بهشت در زمینه ویروس کرونا ( کووید-19 )

در صورت داشتن سوال می توانید در انجمن پرسش و پاسخ سوال خود را مطرح نمایید .

در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهاد در قسمت سوالات متداول آماده پاسخگویی و یا همکاری با شما عزیزان خواهیم بود .

مجموعه زنجیره تامین بهشت فعالترین زنجیره تامین کشور به منظور سهولت در عرضه مستقیم با نازلترین قیمت و همکاری با بهترین تولیدکنندگان داخلی کشور .

مرکز آموزش ویدیو
34 بازدید · 3 سال قبل

آموزش ریدایرکت در youast 301 وردپرس ووکامرس
آموزش ریدایرکت 301 محصولات ووکامرس

سلام دوستان عزیز در این بخش به آموزش ریدایرکت محصولات ووکامرس در وردپرس میپردازیم .

یک ویدئوی آموزشی برای شما بارگذاری کردم که ریدایرکت در آن صورت میگیرد و میتوانید به سادگی ریدایرکت 301 را برای محصولات و دسته بندی های خود انجام بدید .

درنظر گرفته شود این ویدئو با هدف آموزش بارگذاری شده است و رایگان میباشد :

ویدئوی بارگذاری شده متناسب با سوال متقاضیان طرح گردیده است و میتوانید شما نیز یک متقاضی ویدئوی آموزشی باشید . این فرایند تنها کافیست در بستر انجمن پرسش و پاسخ موضوع مورد نظر خود را برای بارگذاری ویدئوی آموزشی مطرح نمایید : https://faq.irpsc.com

P_Rahmani_0_3
75 بازدید · 3 سال قبل

ماسک پارچه با کیفیت عرضه به سراسر کشور:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D9%85%D8%A7%D8%B3%


با توجه به اهمیت استفاده از ماسک در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (COVID-19 )

همچنین الزامی شدن استفاده از ماسک توسط دولت در اماکن همگانی این مقاله را در رابطه با ویژگی های ماسک های پارچه ای ارائه می نماییم .

به خاطر داشته باشید که از هر نوع ماسکی که استفاده می نمایید نخستین قدم رعایت نمودن اصول بهداشتی می باشد .

همیشه به خاطر داشته باشید که قبل از زدن ماسک و همچنین پس از برداشتن ماسک باید نکات مهمی را رعایت نمایید .

در مقالات بعدی و فیلم های آموزشی این مجموعه می توانید تهیه ماسک پارچه ای و دوخت ماسک پارچه ای را مشاهده

نمایید .

مقدمه
در ابتدا به اختصار در رابطه با ویروس کرونا نکات مهمی را اشاره می نماییم .

سپس نقش ماسک های پارچه ای و جنس آن را در پیشگیری از ویروس کرونا کووید-19 طبق تحقیقات اخیر توضیح خواهیم داد .

مزایا و معایب ماسک پارچه ای در ادامه توضیح داده خواهد شد و در انتها به انواع دیگر ماسک ها و مزایا و معایب آنها اشاره نموده

و خدمات خود را معرفی می کنیم .

ویروس کرونا ( کووید-19 )
بهترین راه پیشگیری و کند نمودن روند سرایت بیماری کووید-19 :

1 – اطلاعات کافی در مورد ویروس کرونا داشته باشیم .

2 – بیماری که ایجاد می­ نماید .

3 – چگونگی سرایت این بیماری

4 – شستن دست­ ها یا استفاده از مواد ضدعفونی­ کننده­ ی حاوی الکل

5 – دست نزدن به صورت خود .

6 – زدن ماسک

7 – نهایتا زدن محافظ صورت و دستکش

ماسک های پارچه ای
با توجه به این موضوع که زدن ماسک در تاریخ 1399/4/15 توسط روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور

در تمامی ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی اجباری شده است و نیز احتمال کمبود ماسک خصوصا

ماسک N95 و ماسک سه لایه پرستاری یا ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان وجود دارد بنابراین ماسک

پارچه می تواند جایگزین مناسبی برای این ماسک ها باشد .

تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه فلوریدا بر روی ماسک پارچه ای
در تحقیق اخیر که بر روی انواع مواد و اشکال ماسک‌های غیر پزشکی صورت گرفته است به این نتیجه

دست یافتند که ماسک پارچه ای که کاملا اندازه صورت فرد دوخته شده باشد و جنس آن نیز از دو لایه

پارچه کتان ملحفه ای باشد به عنوان موثر ترین ماسک در جلوگیری از قطرک های تنفسی ناشی از سرفه

و عطسه هستند .

توصیه سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در رابطه با ماسک پارچه ای
1 – دست‌ها را پیش از لمس کردن ماسک بشویید .

2 – مراقب باشید که ماسک های پارچه ای‌ خیلی شل نباشد .

3 – ماسک پارچه به طور کامل دهان و بینی‌تان را بپوشاند.

4 – همچنین اگر می‌خواهید از ماسک دوباره استفاده کنید آن را درون یک کیسه تمیز بگذارید .

5 – هر روز ماسک پارچه ای را با آب داغ و صابون بشویید.

ویژگی های یک ماسک خوب از جنس پارچه :
1 – داشتن دوام بالا :
با اینکه ماسکهای پارچه ای دوام بالایی دارند ولی ذکر نکات زیر الزامی است .

الف – بعد از هر بار استفاده حتما آن را با دقت خارج کرده و در ظرف سر بسته قرار داده و یا بلافاصله

بشویید .

ب – به خاطر داشته باشید اگر ماسکهای پارچه ای حالت خود را از دست دادند حتما آنها را تعویض نمایید .

پ – اگر از فیلتر در داخل ماسکهای پارچه ای استفاده شده شستن آن بستگی به نوع فیلتر خواهد داشت .

ت – چنانچه از ماسکهای پارچه ای خانگی استفاده می نمایید حتما قبل از دوختن آن را داخل آب قرار دهید .

2 – قابلیت استفاده آسان :
الف – چنانچه از ماسکهای پارچه ای استفاده می کنید حتما به خاطر داشته باشید ماسک باید بدون آلودگی

صورت از آن جدا شود .

ب – در حین استفاده از ماسک به هیچ وجه به ماسک دست نزده و یا از پایین آوردن آن و صحبت یا خوردن

جدا پرهیز نمایید .

پ – استفاده از ماسک هنگام ورزش و تعریق در محیط خارجی به هیچ عنوان توصیه نمی شود .

زیرا موجب مرطوب شدن ماسک و نفوذ ویروس کرونا و درعین حال فشار بیش از حد به ریه می گردد .

3 – تنفس شخص باید به سادگی صورت پذیرد :
الف – باید قبل از استفاده از ماسک های پارچه ای در محیط خانه اول چند نفس عمیق کشیده و از راحت

بودن دم و بازدم خود اطمینان حاصل نمایید .

ب – اگر دم و بازدم به سادگی صورت نپذیرد شما ناخودآگاه ممکن است ماسک را در جای مناسب دست

زده و حتی درآورید و یا تعریق در ماسک رخ داده و ماسک نتیجتا کارایی خود را از دست خواهد داد .

پ – ماسکهای تولید شده داخلی معرفی شده توسط این مجموعه مطابق استاندارد سایز صورت تهیه شده اند .

هرگز از ماسک های پارچه ای نامناسب سایز صورت و ماسکهایی که هنگام دم و بازدم به ریه شما فشار وارد

می کند استفاده نکنید .

نکات مهم درباره ماسکهای پارچه ای :
افرادی که از ماسکهای پارچه ای دست دوز استفاده می نمایند باید متوجه باشند که محافظت شما در مقایسه با

ماسک جراحی یا ماسک N95 فقط در جلوگیری از شیوع بیماری عفونی موثر خواهد بود .

آویزان نمودن ماسک بالای آب در حال جوشیدن برای ده دقیقه نیز به کشته شدن ویروس کمک می نماید .

اما پس از آن باید در مجاورت هوا گرفته و خشک گردد .

طبق تحقیقات صورت گرفته ماسک های ساخته شده از پارچه کتان به نسبت ماسک های جراحی یک سوم کمتر

از شما محافظت می نماید .

اما در عین حال میزان ورود انواع میکروب و ویروس خصوصا ویروس کرونا ( کووید-19 ) را به بدن کاهش خواهد داد .

نظریه سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در رابطه با ویروس کرونا ( کووید-19 ) :
طبق این نظریه دمای 133 درجه فارنهایت برابر با 56 درجه سانتیگراد قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد

بنابراین چنانچه از ماسکهای پارچه ای استفاده می نمایید اول آنرا با آب و صابون شسته و سپس

در مجاورت حرارت قرار دهید .

نکات بسیار مهم و کلیدی در رابطه با ماسکهای پارچه ای :
1 – ماسک های پارچه ای تنها باید توسط خود فرد مورد استفاده قرار گیرد و هرگز نباید توسط فرد دیگری استفاده شود .

2 – استفاده طولانی مدت از ماسک بهتر از استفاده نمودن مجدد آن است .

3 – بهتر این است که یک ماسک را مدت زمان طولانی تری استفاده نمایید تا اینکه ماسکی پارچه ای را از صورت

برداشته و دوباره مورد استفاده قرار دهید .

مجموعه زنجیره تامین بهشت بزرگترین ارایه کننده ماسک پارچه ای با تعرفه دولتی در سراسر کشور

به منظور مشاهده دوخت ماسک کلیک نمایید .

روش استفاده از ماسک
1 – دستان خود را تمیز نمایید و قبل از لمس ماسک بین 20 تا 30 ثانیه دست ها را با آب و صابون بشویید .

2 – همیشه به منظور خشک نمودن دست ها از حوله کاغذی استفاده نموده و از حوله پارچه ای پرهیز نمایید .

( زیرا حوله پارچه ای رطوبت را در خود نگه داشته و محیطی کاملا نا ایمن و مناسب رشد ویروس کرونا می باشد .

اگر در محیطی در دار هستید می توانید با حوله کاغذی در را باز و بسته کنید ) .

3 – ابتدا ماسک را کاملا بررسی نمایید حتی اگر ماسک نو باشد باید دقت نمایید که هیچگونه آسیبی روی ماسک

وجود نداشته باشد .

4 – ماسک را روی صورت گذاشته و ابتدا قسمت بالای آن را به درستی تنظیم نمایید .

5 – قسمت بینی را تنظیم نمایید.

6 – بند های ماسک خود را به نوبت روی گوش ها قرار دهید .

به منظور مشاهده قیمت ماسک پارچه ای کلیک نمایید .

انواع ماسک
با توجه به وجود تنوع ماسک در کشور و تولیدکننگان داخلی
و خارجی در ادامه انواع گوناگون ماسک را معرفی می نماییم .
1 – انواع ماسک های پزشکی ( پرستاری یا جراحی )
ماسک های صورت و ماسک سه لایه جراحی یا ماسک پرستاری سه لایه به منظور مراقبت از بیماران در دسته

ماسک های پزشکی قرار دارند .

تولید ماسک سه لایه ( ماسک پرستاری سه لایه ) به دو صورت بند دار و کشدار توسط تولیدکنندگان ایران انجام می گیرد .

نکته مهم :

ماسک پرستاری سه لایه ( پزشکی یا جراحی ) یک ماسک دهانی یک بار مصرف می باشد .

ماسک سه لایه کشدار از پارچه و یا پلی پروپیلن و مواد مخصوص تهیه می گردد .

با استفاده از ماسک جراحی و پوشاندن دهان و بینی خود با آن نگرانی شما از بابت انتقال ارگانیسم های بیماریزا

موجود در هوا تا حد زیادی کاهش خواهد یافت .

به منظور تهیه ماسک پارچه ای با شماره های زیر تماس بگیرید .

09127855049 آقای قدیری

09032795877 خانم دودانگه

انواع ماسک فیلتر دار :
به منظور آشنایی کامل شما عزیزان کلیه ماسک های فیلتردار را معرفی می نماییم .

ماسکهای FFP :
ماسک های FFP که با استاندارد اروپایی EN149 : 2001 طبقه بندی شده اند :

1 – ماسکهای فیلتردار FFP1 : این نوع ماسک برای ذرات بزرگتر از 5 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد مناسبند .

2 – ماسکهای فیلتردار FFP2 : این نوع ماسک برای ذرات بین 2 تا 5 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد مناسبند .

3 – ماسکهای فیلتردار FFP3 : این نوع ماسک برای ذرات کوچکتر از 2 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مناسبند .

ماسکهای سری N , P و R :
نکته : این ماسکها با استاندارد آمریکایی NIOSH طبقه بندی شده اند .

ماسک فیلتردار N :

ماسک N95 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد و غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

ماسک N99 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد و غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

ماسک N100 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد غیر مقاوم نسبت به روغن مناسبند .

به منظور خرید ماسک پارچه ای با شماره های زیر تماس بگیرید .

09127855049 آقای قدیری

09032795877 خانم دودانگه

ماسک فیلتردار R :

ماسک R95 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت .

ماسک R99 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت .

ماسک R100 : برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن حداکثر 8 ساعت .

ماسک فیلتر دار P

ماسک P95 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک P99 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک P100 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن .

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار
در این نوع از ماسک ها لایه هایی از کربن فعال شده یا همان کربن اکتیو گنجانده شده است .

این ماسک به منظور حفاظت شخص در مقابل گازها و بخارات در نظر گرفته می شود .

در این نوع از ماسک ها بوی آلودگی و گاز های مضر به داخل نفوز نمی کند .

تاریخ انقضا و عمر مفید استفاده از ماسک فیلتر دار :
به صورت عمومی عمر مفید ماسک فیلتر دار N95 و FFP2 تا 8 ساعت کاریست .

نکته بسیار مهم : در حالت های زیر باید ماسک فیلتر دار N95 و FFP2 تعویض گردد
1 – چنانچه قالب کاسه ای شکل ماسک فرم خود را از دست داده باشد .

2 – روی صورت شخص به طور کامل نچسبد .

3 – آسیب ماسک باعث نشت هوای بیرون به درون ماسک گردد .

4 – چنانچه با وجودی که ماسک زده اید بوی دود و هوای آلوده را از بیرون حس می نمایید .

5 – چنانچه فیلتر ماسک کثیف شده باشد و آلودگی های ناشی از گرد و غبار روی آن دیده شود که تمیز نشوند .

P_Rahmani_0_3
37 بازدید · 3 سال قبل

درختچه مصنوعی درجه یک AFN116:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%AF%D8%B1%D8%AE%درختچه مصنوعی درجه یک AFN116 درجه یک با بالاترین کیفیت ارسال به سراسر ایران
درختچه مصنوعی عرضه مستقیم به سراسر ایران با هدف بستن دست دلالان از چرخه اقتصاد کشور

محصولات با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت به صورت کلی و جزئی
کیفیت محصولات به صورت درجه یک و درجه دو میباشد

ارسال به صورت تیپاکس و باربری به صورت بسته بندی
بسته بندی های کارتنی مقاوم به ضربه

قابلیت درختچه های مصنوعی درجه یک :
دارای قابلیت شستشو با آب خنک

قابلیت گردگیری

قابلیت حالت و فرم دهی در صورت دارا بودن ساقه های مفتولی با روکش پلاستیک

مقاوم به اشعه آفتاب ( دارای قابلیت نانو )

قابلیت درختچه های مصنوعی درجه دو :
دارای قابلیت شستشو با آب خنک

قابلیت گرد گیری

قابلیت حالت دهی در صورت دارا بودن ساقه های مفتولی با روکش پلاستیک

محصولات مصنوعی را به صورت سفارشی ساز اجرا میکنیم :
قابلیت اجرای درختچه های مصنوعی با سایز های بزرگ و رنگبندی های شکیل به صورت تخصصی

قابلیت اجرای درختچه مصنوعی برگرفته از درختان موجود در طبیعت

قابلیت گل آرایی تخصصی دیوار های سبز مصنوعی در تمام مناطق ایران

اجرای پروژه های بام سبز مصنوعی در تمام مناطق ایران

گل مصنوعی روی میز

سوالات متداول عام جامعه در خصوص درختچه مصنوعی
قیمت درختچه های مصنوعی را به چه صورت تهیه کنم ؟
برای بدست آوردن قیمت روز درختچه های مصنوعی میتوانید با تیم انبارداری و مشاورین زنجیره تامین بهشت تماس حاصل نمایید

جهت مشاوره و بدست آوردن قیمت 09127862110 آقای احمدی مدیر انبار و عرضه

درختچه مصنوعی در ابعاد بزرگ بیش از 5 متر را به چه صورت ارسال میکنید ؟
معمولا معصولات در ابعاد بزرگ بیش از 2 متر به صورت چند تکه تولید میشوند و بعضی از محصولات در ابعاد بزرگ که با تنه نشرال تولید شده اند با ماشین های مخصوص ارسال میشوند .

کیفیت درختچه های مصنوعی را از کجا تشخیص بدم درجه یک هست یا درجه دو و سه ؟
در این خصوص محصولات دارای شناسنامه و برند با A-B-C مشخص کرده اند و در صورتی که برند نباشد تنها روش بررسی دقیق جنس محصول میباشد . و برای خرید از این بستر تیم مشاورین به شما اطلاع از نوع کیفیت می دهند .

روش اجرای درختچه در داخل گلدان به چه صورت است ؟
پس از خرید درختچه مصنوعی گلدان متناسب با آن انتخاب کنید و سپس تنه انتهایی گیاه را داخل گلدان بگذارید و با متریال ذکر شده در زیر دور آن را پر کنید :

از یونولیت های ساختمانی استفاده کنید .

از مخلوط گچ با آب استفاده کنید .

از اسفنج های خشک استفاده کنید .

از تکه های قلوه سنگ استفاده کنید .

آموزش های گل آرایی را از کجا به صورت رایگان تهیه کنم ؟
مرکز آموزش ویدئویی بستری رایگان برای تماشای ویدئو های گل آرایی رایگان برای ورود کلیک کنید .

تنوع محصولات موجود در این بستر را نام ببرید :
در این بست محصولات مصنوعی متفاوتی وجود دارد که به شرح زیر است

انواع بوته مصنوعی :
بوته مصنوعی با کیفیت های A-B به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران در تنوع بیش از 900 مدل

جهت بازدید از بوته مصنوعی کلیک کنید .

انواع شکوفه مصنوعی :
شکوفه مصنوعی با کیفیت های A-B به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران در تنوع بیش از 400 مدل

جهت بازدید از شکوفه مصنوعی کلیک کنید .

انواع چمن مصنوعی :
چمن مصنوعی با کیفیت های A-B به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران در تنوع بیش از 10 مدل

جهت بازدید از چمن مصنوعی کلیک کنید .

انواع تک گل مصنوعی :
تک گل مصنوعی با کیفیت های A-B به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران در تنوع بیش از 500 مدل

جهت بازدید از تک گل مصنوعی کلیک کنید .

انواع برگ مصنوعی :
برگ مصنوعی با کیفیت های A-B به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران در تنوع بیش از 200 مدل

جهت بازدید از انواع برگ مصنوعی کلیک کنید .

P_Rahmani_0_3
124 بازدید · 3 سال قبل

کود آلگامین محرک رشد بر پایه جلبک دریایی
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%a9%d9%88%d8%af-

محرک رشد (حاوی درصد بالای جلبک دریایی) قوی بر پایه جلبک دریایی و اسید آمینه
کاتالیزور تغذیه بر پایه ی جلبک های دریایی و اسیدهای آمینه

کود جلبک دریایی به نام تجاری آلگامین محصول شرکت نواگر است.
این کود نوعی کاتالیزور تغذیه ای بر پایه ی اسید آمینه های گیاهی و جلبک های دریایی می‌باشد.

این جلبک دریایی بر پایه آسکوفیلوم نودوزروم (Ascophyllumnodosum) که توانایی تحریک تمام اعمال زیستی گیاه را دارد.

ترکیبات آلگامین اسیدهای آمینه، ویتامین ها، فیتو هورمونها، آلژینات، بتایین مستقیماً بر رشد و توسعه گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنشهای محیطی تاثیر می گذارد.

مزایای استفاده از کود جلبک دریایی آلگامین شرکت نواگرو:
پیشگیری و درمان کلروز یا زردی گیاه با افزایش عملکرد کلروفیل

افزایش مقاومت در مقابل تنشهای اقلیمی ،حرارتی و آبی

افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات

تولید محصول در نهایت با کیفیت بیشتر

افزایش کارایی گیاه در جذب مواد غذایی .

رشد متوازن تر گیاه و تولید محصول با کمیت بیشتر و کیفیت بالاتر .

افزایش کیفیت انبار داری و مقاومت در برابر صدمات احتمالی به میوه .

بیشتر شدن خاصیت بازار پسندی میوه .

نحوه استفاده از کود آلگامین به صورت محلول پاشی:
مقادیر جهت محلول پاشی بر روی انواع محصولات به شرح زیر می باشد:
انگور – سیب – گلابی – هلو – گیلاس – کیوی – مرکبات – زیتون – آلو و محصولات مشابه ۲ لیتر در هکتار قبل از گلدهی و جهت بزرگ شدن میوه ها و تمامی موارد تنش زا برای گیاه

گوجه فرنگی – فلفل – بادمجان – توت فرنگی – خربزه – هندوانه – کدو – کاهو – لوبیا – لوبیا سبز – نخود فرنگی – کلم – گل کلم – خیار – کرفس و محصولات مشابه ۲ لیتر در هکتار

آفتابگردان – توتون – تنباکو – کلزا – چغندر – پنبه – سورگوم – ذرت – سیب زمینی – گندم – جو – برنج ۲ لیتر در هکتار هر ۲۰ روز یک ابر در طول فصل رشد

فرمولاسیون کود آلگامین:
اسید آمینه کل 15 %

نیتروژن کل 2.5 %

کربن آلی 14 %

مواد اصلی سازنده کود جلبک دریایی پپتید، پلی پپتید، عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم، پلی ساکارید

P_Rahmani_0_3
122 بازدید · 3 سال قبل

کود دیپوفر کلات آهن و نقش آن در تغذیه گیاهان:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D9%81%D8%B1%D9%88%ود دیپوفر کلات آهن و نقش آن در تغذیه گیاهان ارسال به سراسر ایران
کود دیپوفر کلات آهن به صورت کلی و جزئی با تعرفه دولتی در راستای بهبود مشکلات کمبود آهن در محصولات کشاورزی

مشخصات کود دیپوفر کلات آهن
کود دیپوفر حاوی 6درصد آهن قابل جذب برای گیاه است که برای مصرف خاکی و کود آبیاری مناسب می باشد .

به اختلال در روند عادی فعالیتهای فیزیولوژیک گیاه در اثر عوامل غیر زنده، بیماریهای فیزیولوژیک گویند که کمبود فیزیولوژیک آهن به علت PH بالا، وجود کربنات کلسیم در خاک و عدم توانای جذب کامل آهن توسط ریشه در گیاه روی می دهد.

مشخصات شرکت سازنده
کشور تولید کننده: ایران

شرکت سازنده : آریا شیمی

بسته بندی شده : آریا شیمی

مشخصات فنی کود دیپوفر کلات آهن
واحد اندازه گیری: کیلوگرم

شرکت تولید کننده: آریا شیمی

نام علمی کود : کلات آهن

ترکیبات : آهن کلاته 6 درصد

میزان مصرف کود :

درختان جوان و غیر بارده : 30 تا 15 گرم برای هر درخت
درختان در شروع دوباره باردهی: 40 تا 30 گرم برای هر درخت
درختان در مرحله باردهی کامل : 150 تا 70 گرم برای هر درخت
نهالستان های درختان میوه : 2 تا 5 گرم در هر متر مربع
کود مناسب درختان جوان و غیر بارده : 15 تا 10 گرم برای هر درخت
درختان در شروع دوباره باردهی : 40 تا 20 گرم برای هر درخت
درختان در مرحله باردهی کامل : 100 تا 60 گرم برای هر درخت
ابتدای فصل و در زمان بروز علائم ابتدایی کمبود : 10 تا 25 گرم برای هر درختچه
در آغاز فصل و نیز در زمانی که رشد گیاهان کامل شده است
ابتدای فصل و در زمان بروز علائم ابتدایی کمبود: 5 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار
کشت هیدروپونیک : 17 گرم در هزار لیتر آب معادل محلول 1ppm آهن
موارد مصرف کود آهن و نقش آن در گیاهان
آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمام گیاهان می باشد. در صورت کمبود آهن ، سبزینه یا کلروفیل به مقدار کافی در سلول های برگ تولید نشده و برگ ها رنگ پریده به نظر می آیند.

زردی برگ ناشی از آهک ، شکل خاصی از کمبود آهن در گیاه است که بخش وسیعی از کشور ما را فرا می گیرد.

علت کمبود آهن چیست
در بیشتر نقاط کشور ما، مهم ترین عاملی که موجب کمبود آهن می شود زیادی بی کربنات در محلول خاک است.

اغلب خاکهای ایران حاوی مقدار قابل توجهی آهک هستند.

آهک به تنهایی مشکل چندانی در جذب آهن ایجاد نمی کند.

ریشه گیاه با ایجاد شرایط ویژه ای در اطراف خود(ترشح H+ یا پروتون،اسیدهای آلی و کلاتهای طبیعی) از قلیائیت خاک را افزوده و آهن مورد نیاز گیاه را در حد کافی تامین می نماید.

کاهش تهویه خاک
آبیاری سنگین ، فشردگی و یا هر اقدام دیگری که تهویه خاک را کاهش دهد، منجر به افزایش غلظت دی اکسید کربن در خاک می شود.

بی کربنات تولید شده ، خاصیت “بافری” دارد.

بدین معنی که از کاهش PH در اطراف ریشه تا حدی جلوگیری می کند.

در نتیجه از حلالیت بیشتر ترکیبات آهن دار و قابلیت جذب آهن کاسته می شود.

ریشه گیاهان حساس به کمبود آهن، از کارائی مناسبی جهت جذب آهن برخوردار نیست.

این خصوصیت بیشتر جنبه وراثتی دارد.

البته تاثیر تغذیه گیاهی مناسب نیز در این مورد به اثبات رسیده است.

گاهی آب آبیاری، به ویژه هنگامی که از چاه های عمیق تامین شود دارای بی کربنات می باشد.

علایم ظاهری کمبود آهن در گیاهان
اگر گیاهی قادر به جذب آهن به مقدار کافی نباشد ساخت سبزینه (کلروفیل) در برگ کاهش می یابد.بدین ترتیب برگ ها رنگ پریده خواهند شد.

در این حالت ابتدا فاصله بین رگبرگها و سپس باشدت یافتن کمبود آهن، به جز رگبرگها،تمام سطح برگ زرد می شود.

از آنجا که آهن در گیاه پویا نیست (غیر متحرک است) ، این علایم ابتدا در برگ های جوان و در قسمت بالای ساقه مشاهده می شود و با شدت یافتن کمبود ، تمامی گیاه را در بر می گیرد.

در غلات، برگهای دچار کمبود آهن، راه راه به نظر می رسند. در درختان میوه، زردی برگ در حالیکه رگبرگها کم و بیش سبز مانده اند،پدیده رایجی می باشد.

با شدت یافتن کمبود آهن، حاشیه برگها به سفیدی گرائیده و سپس علائم سوختگی(نکروز) مشاهده می شود.

پیشگیری از کمبود آهن در گیاهان
بیماری کلروز یا زردی برگ گیاهان زراعی و درختان که عامل آن کمبود آهن در گیاه است در نتیجه جذب نشدن آهن یاغیرفعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می نمابد.

عوامل زیر نقش اساسی در ایجاد کلروز دارد:

1-نوع و جنس خاک ( عدم تناسب خاک با نوع محصول مورد کشت)

2-بالا بودن اسیدیته(PH) خاک

3-کمبود مواد آلی (هوموس خاک)

4-زیادی مقدار و نوع آهک در طبقات مختلف خاک

5-عدم تهویه خاک

6-متعادل نبودن عناصر غذایی در خاک

7-انجام آبیاری بیش از حد(خفگی ریشه)

8-زیاد بودن آنیون بی کربنات در منابع آب آبیاری

9-زه دار بودن زمین

10-انجام نگرفتن صحیح عملیات کشاورزی مانند شخم ، تناوب و غیره

گیاهان حساس به کلروز
بسیاری از گیاهان از جمله درختان میوه ، به ویژه درختان میوه دانه دار مانند(سیب ،به ،گلابی ) و همچنین درختچه ها و گیاهان زینتی نسبت به عواملی که باعث ایجاد کلروز می شود حساس می باشند.

ممکن است اغلب گیاهان در نتیجه یک یا چند عامل و یا کلیه عوامل فوق مبتلا به کلروز یا زردی برگ گیاهان شوند.

علائم آن شامل زردی برگ های جوان سرشاخه ها و سبز بودن رگبرگ ها است.

درمان کمبود آهن
1) براي اين منظور بايد شرايط تهويه خاك مناسب باشد كه اين امر از طريق چند عامل صورت مي‌گيرد:

الف) بيل زدن در پاي درخت

ب) اضافه كردن مواد آلي به خاك

ج) كيفيت مناسب آب

د) مصرف متعادل كود حيواني و كود فسفري تا قابليت جذب آهن بالا رود.

2) كاشت ارقام و گونه‌هاي مقاوم به كمبود آهن

3) مديريت آبياري صحيح؛ مصرف زياد آب باعث تغذيه نامناسب و تشديد بروز كمبود آهن مي‌شود

مصرف كود آهن به صورت محلول‌پاشي روي گياه و تزريق دارو بر روي تنه درخت درمان خوبي است.

براي مصرف كود در خاك، كود كلات آهن بهترين كود است، كلات‌هاي آهن كودهاي گران‌ قيمتي هستند.

بهترين كلات آهن
بهترین کلات آهن براي خاك‌هاي ايران كود كلات سكوسترين آهن 138(سكوسترين Fe EDDHA – هيدروژن فريك اتيلن بيس (آلفا آمينو – 2 – هيدروكسي فنيل استيك اسيد)) است كه داراي يك بنيان كلات كننده است و آهن را در خودش نگهداري مي‌كند.

از آنجا كه سولفات آهن در خاك رسوب مي‌كند بصورت محلول‌پاشي روي گياه استفاده مي‌شود.

سولفات آهن نسبت به كلات آهن ارزان‌تر است.

در سال‌هاي اخير در داخل كشور كلات‌هايي ساخته شده‌اند كه بعضي از آن‌ها در مقايسه با كلات خارجي جواب خوبي داده‌اند.

ولي بعضي ديگر قابليت كلات آهن خارجي را نداشته‌اند.

عوامل دیگری در پیشگیری از کمبود آهن نقش دارند
الف – کاشت گیاهان مقاوم به کمبود آهن :
کشت گیاهان دارای ریشه کارآ برای جذب آهن، مناسب ترین و آسانترین روش مبارزه با کمبود آهن است که معمولا رعایت نمی شود.

در یک گونه گیاهی نیز ارقام مختلف ، توانائیهای متفاوتی نشان می دهند و مثلا سیب زرد و گلاب شفیع آبادی ،حساس تر از ارقام قرمز و شمیرانی هستند.

درخت به و نیز گلابی پیوند شده بر پایه به ،حساسیت زیادی به کمبود آهن دارند.

درخت هلو نیز از گونه های حساس می باشد.

درخت گیلاس از گونه های مقاوم می باشد.

از میان گونه های زراعی ، گندم و جو مقاوم بوده و درمقابل برخی ارقام سویا و لوبیا به کمبود آهن حساس می باشند.

ب- آبیاری سبک و با دفعات بیشتر :
این عمل منجر به افزایش تهویه خاک و کاهش غلظت گاز دی اکسید کربن و بی کربنات می شود.

افزایش تهویه ، مهم ترین اقدام در برطرف کردن زردی برگ ناشی از آهک می باشد.

ج- کاهش رفت و آمد ماشین آلات در زمین :
این امر به ویژه هنگامی که رطوبت خاک زیاد باشد(بیش از ظرفیت مزرعه) حتما باید رعایت شود.

در غیر این صورت خاک فشرده شده و تهویه کاهش می یابد.

خاکهای سنگین (با درصد رس زیاد) بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.

P_Rahmani_0_3
123 بازدید · 3 سال قبل

کود رویال پاور و نقش آن در تغذیه گیاهان:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%DA%A9%D9%88%D8%AF-ویژگی های کود رویال پاور

کود رویال حاوی عناصر غذایی میکرو به علاوه اسیدفسفریک و اسید فولیک و هورمونهای گیاهی خصوصا جیبرلین، اکسین

و سیتوکینین میباشد. و یک تنظیم کننده بسیار موثر در رشد می باشد .
همچنین این محصول موجب کاهش اثرات استرسهای محیطی نظیر شوری و خشکی و گرما ، سرما و نیز استرسهای حاصل از

فعالیتهای زراعی نظیر سم پاشی و هرس و ... می گردد.
استفاده از این محصول به همراه سایر کودها و مواد ضروری موجب زودرسی و افزایش عملکرد محصول می گردد.

همچنین این محصول به علت غنی بودن از هورمونهای اکسین و سیتوکینین باعث افزایش شاخه زایی و ریشه دهی گیاهان می گردد.

به همین دلیل استفاده از این محصول برای کشت گیاهان نشایی بسیار توصیه می گردد.

نحوه مصرف کود رویال پاور

این مکمل را می توان در فاصله های 10 تا 15 روزه در کل دوره مصرف نمود
گیاهان تزیینی: 1/5 تا 2/5 میلی لیتر در 1 لیتر
گیاهان زراعی : برای هر نوبت محلول پاشی می توان 1 تا 2 لیتر از این کود را برای یک هکتار استفاده کرد
برای درختان میوه : برای هر نوبت محلول پاشی می توان با دوز 1 تا 2 درهزار روی برگها محلول پاشی کرد
برای صیفی جات : هر دو هفته یک بار با دوز ۲ در هزار روی برگها محلول پاشی شود.

نقش کودها در رشد گیاهان

کودها رشد گیاهان را بهبود می‌بخشند.

این عمل به دو روش اتفاق می‌افتد: روش سنتی که مواد مغذی افزوده می‌شود.

روش دومی که برخی از کودها عمل می‌کنند بهبود کارایی خاک با تغییرات در نگهداری آب و هوای آن است.

کودها معمولاً در نسبت‌های مختلف حاوی مواد زیر هستند:

سه ماکروماده مغذی اصلی:
نیتروژن: بهبود رشد برگ‌ها
فسفر: بهبود رشد ریشه‌ها، گل‌ها، دانه‌ها و میوه‌ها
پتاسیم: تقویت رشد ساقه، حرکت آب در گیاه، تقویت گل دهی و میوه دهی
کودهای نیتروژن

کودهای نیتروژن از آمونیاک (NH3) ساخته می‌شوند، که در بعضی مواقع مستقیماً به داخل زمین تزریق می‌شوند.

آمونیاک توسط فرایند هابر-بوش ساخته می‌شود.

در این فرایند انرژی-بالا، گاز طبیعی (CH4) معمولاً تأمین کننده هیدروژن است و نیتروژن (N2) از هوا تأمین می‌شود.

از آمونیاک برای ماده اولیه تمام دیگر کودهای پایه نیتروژن، مانند آمونیوم نیترات و اوره، استفاده می‌شود.

نیترات‌ها همچنین توسط فرایند استوالد نیز ساخته می‌شوند.

برای بهبود کارایی کودهای نیتروژن از برخی مواد شیمیایی استفاده می‌شود.

کشاورزان به این طریق می‌توانند اثرات مخرب زیست‌محیطی فرار کودهای نیتروژن را کاهش دهند.

نیترات آنیونی است که تمایل به شسته شدن زیادی دارد و مهارکننده‌های نیتریدی شدن، تبدیل آمونیاک به نیترات را متوقف می‌کنند.

کودهای فسفات

همه کودهای فسفاتی از استخراج مواد معدنی حاوی آنیون PO4-3 بدست می‌آیند.

کودهای پتاسیم

پتاش مخلوطی از مواد معدنی حاوی پتاسیم است که برای ساخت کودهای پتاسیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پتاش محلول در آب است و به همین دلیل اصلی‌ترین زحمت در ساخت آن فقط چند مرحله خالص سازی است؛

برای مثال: حذف سدیم کلراید (نمک معمولی) از آن. معمولاً به کودهای پتاش، پتاسیم کلراید، پتاسیم سولفات، پتاسیم کربنات و پتاسیم نیترات گفته می‌شود.

سه ماکرو ماده مغذی ثانویه:
کلسیم
منیزیم
گوگرد
میکرو مواد مغذی

مس، آهن، منگنز، مولیبدن، رویو بور. در بعضی موارد سیلیکن، کبالت و وانادیم هم مهم هستند.

مواد مغذی مورد نیاز برای سلامت گیاه توسط عناصر طبقه‌بندی می‌شود، اما از این عناصر به عنوان کود استفاده نمی‌شود.

در عوض از ترکیبات حاوی این عناصر به عنوان کود استفاده می‌شود.

ماکرو مواد مغذی

در مقادیر بیشتری مصرف می‌شوند و در بافت گیاه با مقادیر مختلف از ۰٫۱۵٪ تا ۶٪ برپایه ماده خشک (رطوبت ماده ۰٪) وجود دارند.
گیاهان از چهار عنصر اصلی ساخته می‌شوند:

هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن. کربن، هیدروژن و اکسیژن به صورت گسترده‌ای در آب و کربن دی‌اکسید وجود دارند.

با اینکه نیتروژن بیشترین گاز موجود در اتمسفر است، گیاهان نمی‌توانند آن را به این صورت جذب کنند.

نیتروژن مهم‌ترین کود است چرا که در پروتئین‌ها، DNA و دیگر ترکیبات (برای مثال کلروفیل) موجود است.

برای اینکه گیاهان بتوانند نیتروژن را جذب کنند این ماده باید به شکلی «ثابت» دربیاید.

فقط برخی باکتری‌ها و گیاهان میزبان آنها (به صورت ویژه حبوبات) می‌توانند نیتروژن را با تبدیل آن به آمونیاک «ثثبیت» کنند.

وجود فسفات برای تولید DNA و آدنوزین تری‌فسفات، اصلی‌ترین حامل انرژی در سلول‌ها، الزامی است.

میکرومواد مغذی در مقیاس‌های کمتری مصرف می‌شوند و در بافت گیاه با مقادیر خیلی کمی در حد جزء در میلیون (ppm) وجود دارند

که از ۰٫۱۵ تا ۴۰۰ ppm ماده خشک متغیر است.

 این عناصر در محل‌های آنزیم‌های فعالی حضور دارند که متابولیسم گیاه را به عهده دارند.

به دلیل اینکه این عناصر کاتالیست‌ها (آنزیم‌ها) را فعال می‌کنند، تأثیری که می‌گذارند نسبت به درصد وزنشان فراتر است.

کود دهی بیش از حد

استفاده از فناوری‌های کوددهی دقیق بسیار مهم است چرا که کوددهی بیش از حد می‌تواند اثرات مخرب داشته باشد.

زمانیکه کوددهی بیش از حد انجام شود احتمال سوختگی گیاه وجود دارد.

کوددهی بیش از حد می‌تواند باعث سوختگی، تخریب یا حتی خشک شدن کامل گیاه گردد.

تمایل کودها به سوزاندن به صورت تقریبی بستگی به شاخص نمک آنها دارد.

آیا هر زمان که خواستیم یا به هر میزان که تمایل داشتیم، می‌توانیم به خاک کود اضافه کنیم؟

درک درست و صحیح از فاکتور‌ها یا شاخص‌هایی که بر رشد اثر می‌گذارند نور، دما، آب، آفات، تغذیه، در کنار یک گزارش خاک قابل اعتماد،

به ما خواهد گفت که در چه زمانی، در چه جایی، از چه کودی و چه مقدار کود استفاده کنیم.

نتیجه این تصمیم گیری، پایه اولیه و اساسی کارایی کود برای گیاه خواهد بود.

اینکه خیلی ساده انگارانه و بدون توجه به تمام موارد اثر گذار بر رشد گیاه، به خاطر عدم رشد گیاه، کود اضافه کنیم،

ممکن است برای حل خیلی از مشکلات دیگر، کافی نباشد.

به عنوان مثال، افزایش بیش از حد نیتروژن می‌تواند موجب زیاد شدن هجوم حشرات و بیماری‌ها شود.

چند نوع کود وجود دارد؟

کودها می‌توانند به دو بخش بزرگ و جامع تقسیم شوند: طبیعی و مصنوعی (شیمیایی)

به چه کودهایی طبیعی گفته می‌شود؟

کودهای طبیعی موادی هستند که می‌توانند دارای هر دو نوع کمپلکس از مواد آلی و کانی‌های غیر آلی باشند.

به عبارتی دیگر یک کود طبیعی می‌تواند ماده آلی باشد و یا می‌تواند کانی غیر آلی باشد که به آنها کود معدنی می‌گویند.

آیا کود طبیعی همان کود ارگانیک است؟

بله و خیر. این اشتباه است که به هر دوی این کود‌ها که در پرسش قبلی به آنها اشاره شد که طبیعی هستند بگوییم، کود ارگانیک.

در واقع نباید به اشتباه دو مفهوم طبیعی و ارگانیک را یک مفهوم در نظر گرفت.

اما در حال حاضر، به هر کودی که از طریق شیمیایی تولید نشده باشد و طبیعی باشد، کود ارگانیک گفته می‌شود.

کود ارگانیک یا آلی طبیعی بوده و متشکل از، مواد آلی بر پایه کربن است که از مواد زنده و یا سابقا زنده بدست آمده است که شامل:

فضولات حیوانی، پسماندهای گیاهی و دیگر فرآورده‌های متعدد ارگانیسم‌های زنده موجود در طبیعت می‌شود.

کود معدنی، بطور طبیعی درسنگ‌های کانی خالص یافت می‌شود و شامل چند یا چندین ماده مغذی ضروری است.

در روند تولید کود معدنی به آن اسید اضافه نمی‌شود. در واقع اگر کود معدنی با اسید آمیخته شود، در نتیحه مواد مغذی موجود در آن محلول در آب خواهند شد.

به چه کودهایی مصنوعی و یا شیمیایی گفته می‌شود؟

کودهای مصنوعی یا شیمیایی، در مسیر یا پروسه صنعتی تولید شده و یا از منابع معدنی زمین استخراج می‌شوند،

اما در کارخانجات، تصفیه شده‌اند، مخلوط شده‌اند، امتزاج یافته و یک دست شده‌اند و تغییر پیدا کرده اند.

در واقع، ساختار شیمیایی آنها از منابع غیر زنده بدست می‌آید.

استفاده کودهای طبیعی برای گیاه بهتر است یا کود‌های شیمیایی؟

بطور عام، کودهای شیمیایی نسبت به کودهای طبیعی سریع‌تر در دسترس گیاه قرار می‌گیرند چون آنها در آب حلالیت بیشتری دارند

و یا ساختار آنها به گونه‌ای است که گیاه می‌تواند از آنها راحت‌تر و سریع‌تر استفاده کند.

کاستی یا نقطه ضعف کودهای مصنوعی در برابر کودهای طبیعی این است که آنها راحت‌تر می‌توانند بیش از اندازه مصرف شوند،

و این دلیلی است که کودها گیاه را می‌سوزانند.

به‌علاوه ، کودهای مصنوعی همانند کودهای طبیعی، قادر به تامین و پشتیبانی از منافع جمعیت میکروبی خاک نیستند.

Royal k  کود مایع منحصر به فرد دارای اسیدهای آمینه آزاد چپ گرد و مقدار کافی پتاسیم می باشد

که گیاه را دربرابر انواع تنش های محیطی نظیر سرمازدگی،شوری،خشکی ،گرما...مقاوم می سازد.

وجود اسیدآمینه آزاد برای تولید آنزیم های ضد تنش و پتاسیم به جهت نقش کوآنزیمی آن این محصول را منحصر به فرد ساخته است.

پتاسیم از مهمترین عناصر پرمصرف در گیاهان می باشد که در صدبالایی از کل مواد مورد نیاز گیاه را به خود اختصاص داده است.

وجود پتاسیم کافی در برگ ها عمل فتوسنتز و جذب کلروفیلی را بهبود می بخشد

و همچنین به طولانی شدن عمر برگ ها کمک می کند.میزان تعرق را کم کرده و بالطبع در دوره کم آبی از پژمردگی سریع گیاه جلوگیری می شود.

از آنجایی که نقش عمده پتاسیم در فعال سازس آنزیم های گیاهی است.

وجود اسیدهای آمینه و پتاسیم با یکدیگر در این ترکیب ساخت آنزیم و فعال سازی آنها را سریعتر می سازد

بنابراین فعالیت گیاه نیز افزایش می یابد.در مواقعی که برای ایجاد رنگ عطر و طعم میوه ازاین محصول استفاده گردد جوابی سریع قابل انتظار است.

کود رویال پاور پتاسیم

Royal k  کود مایع منحصر به فرد دارای اسیدهای آمینه آزاد چپ گرد و مقدار کافی پتاسیم می باشد

که گیاه را دربرابر انواع تنش های محیطی نظیر سرمازدگی،شوری،خشکی ،گرما...مقاوم می سازد.

وجود اسیدآمینه آزاد برای تولید آنزیم های ضد تنش و پتاسیم به جهت نقش کوآنزیمی آن این محصول را منحصر به فرد ساخته است.

پتاسیم از مهمترین عناصر پرمصرف در گیاهان می باشد که در صدبالایی از کل مواد مورد نیاز گیاه را به خود اختصاص داده است.

وجود پتاسیم کافی در برگ ها عمل فتوسنتز و جذب کلروفیلی را بهبود می بخشد

و همچنین به طولانی شدن عمر برگ ها کمک می کند.میزان تعرق را کم کرده و بالطبع در دوره کم آبی از پژمردگی سریع گیاه جلوگیری می شود.

از آنجایی که نقش عمده پتاسیم در فعال سازس آنزیم های گیاهی است.

وجود اسیدهای آمینه و پتاسیم با یکدیگر در این ترکیب ساخت آنزیم و فعال سازی آنها را سریعتر می سازد.

بنابراین فعالیت گیاه نیز افزایش می یابد

.در مواقعی که برای ایجاد رنگ عطر و طعم میوه ازاین محصول استفاده گردد جوابی سریع قابل انتظار است.

Royal k  یک ترکیب از پتاسیم مایع جهت افزایش کیفیت میوه ها و سبزیجات می باشد،

و با بکاربردن Royal k   تولید محصول افزایش یافته و مقاومت در برابر شوری و خشکی بیشتر می شود،

و پارامترهای بهبود کیفیت میوه مانند سایز میوه ها میزان قند و رنگ میوه ها ارتقا پیدا میکند

روش استفاده از کود رویال پاور پتاسیم

کود رویال پاور پتاسیم می تواند بر روی بسیاری از محصولات مانند گوجه فرنگی فلفل خیار کاهو توت فرنگی سیب گلابی هلو مرکبات انگور موز زیتون پنبه سیب زمینی چغندرقند غلات برنج استفاده شود.

در سبزیجات و میوه ها میزان استفاده از آن 4-2 در هزار و یا5/1 تا3 لیتر درهکتار می باشد.

اگر در خاک همراه با سیستم آبیاری استفاده شود میزان مصرف آن8تا12 لیتر درهکتار می باشد.

خدمات شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت در راستای بهبود مشکلات کشور

هدف شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت کمک به جامعه ایرانی به صورت ممتد در راستای علوم روز

مرکز آموزش های ویدئویی رایگان

مرکز آموزش های ویدئویی زراعت و باغبانی به صورت رایگان کلیک کنید .

انجمن پرسش و پاسخ رایگان

انجمن پرسش و پاسخ بستر پاسخ دهی به سوالات عموم جامعه به صورت تخصصی در تمامی زمینه های علمی تحقیقاتی به صورت رایگان توسط مهندسین ، متخصصین ، اساتید کشور

فروشگاه ملی عرضه محصولات

بستر فروشگاه ملی با هدف عرضه مستقیم محصولات داخلی به سراسر ایران با تعداد  [amc_product_count]  محصول ارسال به سراسر ایران

P_Rahmani_0_3
91 بازدید · 3 سال قبل

کود نیتروژن به صورت کلی و جزئی
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../aria-urea-45-5-5-%D


aria urea 45-5-5 کود نیتروژن عرضه مستقیم
aria urea 45-5-5 کود نیتروژن به سراسر ایران به صروت کلی و جزئی با تعرفه دولتی
مشخصات شرکت سازنده
کشور تولیدکننده : ایران

بسته بندی شده : توسط شرکت

مشخصات فنی aria urea 45-5-5 کود نیتروژن
واحداندازگیری : لیتر
شرکت تولیدکننده: اریا ترامس
نام علمی کود اوره
ترکیبات:45% اوره5% فسفر 5% پتاس
میزان مصرف کود اوره:2-1 لیتر
موارد مصرف کود اوره: زراعی و باغی
ميزان و زمان مصرف كود نيتروژن در زراعت
میزان نیتروژن باقیمانده در خاک (برای تولید محصولات زراعی با کمیت و کیفیت بالاشاخص مهمی است)
مقدار معدنی شدن نیتروژن در طول دوره رشد
عملکرد مورد انتظاراز کود نیتروژن
میزان مواد الی موجود در خاک
سایر مشخصات شیمیایی یا فیزیکی خاک از جمله بافت خاک
تناوب زارعی و سابقه کشت قبلی
نحوه مدیریت زارعی از جمله :چگونگی اماده سازی بستر کاشت نوع و روش ابیاری تراکم
کدام استان ها تاکنون تحقیقات زیادی به منظور براورد مقدار نیتروژن انجام داده اند
از سال 1352 تاکنون در استان های مختلف کشور ازجمله : فارس ، خراسان ، کرمانشاه ، اذربایجان شرقی ، خوزستان ، اصفهان ، مرکزی, تهران ، چهار محال بختیاری وکرمان

طرح های تحقیقاتی زیادی به منظور براورد مقدار نیتروژن مورد نیاز محصولات زراعی براساس ازمایشات مزرعه ای انجام شده است.

تعداد دفعات و زمان مصرف کود نیتروژن
در صورت نیاز محصولات زراعی به مصرف کود نیتروژن سرک تعداد دفعات مصرف ان بسته به تاریخ کاشت ، اقلیم ، نوع بافت خاک ، میزان ماده الی خاک و همچنین نوع ابیاری متفاوت است.ابیاری نشتی چه موقع توصیه میشود
در صورت کاشت زود اقلیم سرد وبارانی,سبک بودن بافت خاک,پایین بودن ماده الی ابیاری نشتی توصیه میشود

بهترین زمان اولین بار مصرف کود نیتروژن سرک در مرحله رشدی
بهترین زمان اولین بار مصرف کود نیتروژن سرک در مرحله رشدی 4تا6 برگی و پس از انجام عملیات تنک ووجین است.

مراحل مصرف کود نیتروژن سرک باید چگونه برنامه ریزی شود
مراحل مصرف کود نیتروژن سرک باید به گونه ای برنامه ریزی شود که اخرین مرحله مصرف قبل از پوشش کامل اندام هوایی محصولات زراعی به اتمام برسد .

به طوری که امکان تردد تراکتور در ردیف های کاشت وجود داشته باشد.

کمبود نیتروژن در محصولات زراعی aria urea 45-5-5 کود نیتروژن
از علائم بارزکمبود نیتروژن در محصولات زراعی می توان به زرد و کوچک شدن برگ ها,کوچک شدن پهنک بلند شدن دمبرگ,عمودی شدن مجموعه برگ و دمبرگ نسبت به سطح افق اشاره کرد.

کاربردهای نیتروژن:
مهم‌ترین کاربرد نیتروژن برای ساخت آمونیاک از طریق فرایند هابر است.

آمونیاک معمولاً برای تولید کود و مواد تقویتی و اسید نیتریک استفاده می‌شود.

فراوانی نیتروژن:
نیتروژن بیشترین عنصر جو کره زمین از نظر حجم است. (۷۸ درصد )

برای اهداف صنعتی با عمل تقطیر هوای مایع بدست می‌آید.

ترکیباتی که حاوی این عنصر هستند در فضای بیرونی نیز مشاهده شده‌اند.

ترکیبات نیروژن:
اصلی‌ترین هیدرید نیتروژن، آمونیاک است (NH3)، هیدرازین (N2H4) نیز معروف است.

ترکیب آمونیاک ساده‌تر از آب بوده و در محلول،یون‌های آمونیوم (NH4+) را تشکیل می‌دهد.

زیست شناختی نیتروژن
نیتروژن عنصر اصلی اسیدهای آمینه و اسیدهای هسته‌ای که نیتروژن را ماده‌ای حیاتی برای ادامه زندگی می‌کنند، است.

لوبیا مانند اکثر گیاهانی که دانه‌های سبوسی دارند می‌تواند عمل بازیافت نیتروژن را به‌طور مستقیم از هوا انجام دهد،

چراکه ریشه‌های آن‌ها دارای برآمدگی‌هایی، برای نگهداری میکروبهایی است .

که عمل تبدیل به آمونیاک را فرایندی به نام تثبیت نیتروژن انجام می‌دهد، می‌باشد.

نیتروژن و گیاه:
نیتروژن غذای اصلی برای گیاهان است.

یکی از اجزای اساسی پروتئین می‌باشد

(برای ساخت اسیدهای آمینه، در کاتالیز واکنش‌های شیمیایی و حمل و نقل الکترون‌ها) و کلروفیل (قادر ساختن فتوسنتز) و در بسیاری از بخش‌های گیاهان شرکت دارد.

نیتروژن نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی مختلف دارد.

رنگ سبز تیره را القاء می‌کند و باعث افزایش رشد برگ، ساقه و سایر بخش‌های گیاه و نمو آن می‌شود.

بهره‌وری نیتروژن در گیاهان و مدیریت آن
فاکتورهای متعددی مانند سن گیاه ، ویژگی‌های گیاه و وضعیت خاک و فاکتورهای اقلیمی میزان بهره‌وری نیتروژن را تحت تأثیر قرار می‌دهد

گیاه در مراحل اولیه رشدکه سیستم ریشه ای کامل و تعداد برگ‌های کمی دارد.
چگونه می‌تواند بیشترین نیتروژن مورد نیاز خود را با کاربرد برگی یا خاکی جذب نماید
کاربرد بالای نیتروژن در این مواقع فقط هدر دادن سرمایه می‌باشد زیرا پاسخ دلخواه را به دنبال نخواهد داشت.

زمانی که سیستم ریشه ای گیاه کامل و سایز و تعداد برگ‌ها زیاد می‌شود استفاده نیتروژن افزایش پیدا می‌کند.

ریشه‌های عمیق و برگ‌های بزرگ کارایی استفاده از نیتروژن را بالا می‌برد.

فرایند جذب نیتروژن: aria urea 45-5-5 کود نیتروژن
سه روش مختلف برای جذب مواد مغذی توسط گیاه وجود دارد؛ که شامل جریان توده ای، انتشار می‌باشند؛

و نیتروژن عمدتاً توسط جریان توده ای جذب گیاه می‌شود؛ که قبل از آن باید در آب حل بشود که توانایی عبور از غشاء را داشته باشد.

P_Rahmani_0_3
165 بازدید · 3 سال قبل

کود NPK با کیفیت ریز مغذی با تکنولوژی نانو:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%DA%A9%D9%88%D8%AF-کود NPK با کیفیت ریز مغزی با تکنولوژی نانو
کود NPK با کیفیت ترکیبی از سه ماده‌ی اصلی مورد نیاز برای رشد گیاه است.

صنعت کشاورزی به شدت بر استفاده از کود NPK برای تأمین غذا در سطح دنیا و سلامت محصولات تکیه دارد.

در نتیجه‌ی همین افزایش تولید ناشی از استفاده‌ی کودهای معدنی، جمعیت جهان تقریباً دو برابر شده است.

کود NPK چیست ؟
کود NPK با کیفیت از جمله کود های مفید و موثری است که نقش اساسی را در رشد رویشی گیاه ایفا می‌کند.

این کود برای تمامی محصولات کشاورزی و زراعی مناسب می باشد.

کود 20 20 20 دارای انواع گوناگونی می باشد که شما بسته به نوع گیاه می توانید از آنها استفاده کنید.

این کود مخفف سه کلمه N نیتروژن، P فسفر و K پتاسیم می باشد.

گیاهان مختلف برای رشد و نمو نیاز به کود دارند تا بتوانند رشد کنند.

کود های NPK بدون بو و افزودنی های شیمیایی هستند.

باعث افزایش باردهی، گلدهی و کیفیت محصولات کشاورزی می شود و از زرد شدن برگها و آفات جلوگیری می کند.

هر گیاهی برای رشد بهتر و جلوگیری از آفات و زرد شدن برگها نیاز به کود دارد.

کود NPK در واقعی نوعی کود پودری پر کاربرد می باشد که در آب حل می شود.

این کود از سه عنصر اساسی N نیتروژن، P فسفر و K پتاسیم تشکیل شده است .

این سه عنصر نقش عمده ای را در رشد رویشی گیاه و همچنین بذر ایفا می کند.

علاوه بر این کود NPK دارای عناصر دیگری همچون روی، مس، منگنز، کلات و … نیز می باشد.

انواع کود NPK با کیفیت بالا
کود NPK 0 30 20
این کود از سه عنصر حیاتی نیتروژن 0 درصد، فسفر 30 درصد و 20 درصد پتاسیم تشکیل شده است.

کود NPK 10 10 40
کود NPK مخفف سه کلمه نیتروژن، فسفر و پتاسیم می‌باشد .

این محصول به ترتیب دارای 10 درصد نیتروژن، 10 درصد فسفر و 40 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 10 45 10
کود NPK 10 45 10 دارای فسفر زیادی است. طوری که دارای 10 درصد نیتروژن، 45 درصد فسفر و 10 درصد پتاسیم می باشد.

علاوه بر این دارای عناصر کم مصرفی همچون روی، مس، منگنز و … نیز می باشد.

کود NPK 10 52 10
کود NPK 10 52 10 دارای 10 درصد نیتروژن، 52 درصد فسفر و 10 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 12 12 36
کود NPK 12 12 36 دارای 12 درصد نیتروژن، 12 درصد فسفر و 36 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 15 15 30
کود NPK 15 15 30 عناصر ضروری را برای رشد گیاه تأمین می کند.

طوری که دارای 15 درصد نیتروژن، 15 درصد فسفر و 30 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 15 50 5
کود NPK 15 50 5 دارای 15 درصد نیتروژن، 50 درصد فسفر و 5 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 18 18 18
کود NPK 18 18 18 این کود دارای 18 درصد نیتروژن، 18 درصد فسفر و 18 درصد پتاسیم در کنار سایر عناصر همچون روی، مس، منگنز و … دارد.

کود NPK 20 20 20
کود NPK 20 20 20 همانطور که از نامش پیداست دارای 20 درصد نیتروژن به همراه 20 درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 3 11 38
کود NPK 3 11 38 دارای 3 درصد نیتروژن به همراه 11 درصد فسفر و 38 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 30 10 10
کود NPK 30 10 10 دارای 30 درصد نیتروژن، 10 درصد فسفر و 10 درصد پتاسیم می باشد.

کود NPK 4 5 40
کود NPK 4 5 40دارای 4 درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر و 40 درصد پتاسیم می باشد.میزان مصرف کودهای NPK با کیفیت
هر یک از شرکتها‌ی تولید کننده کودهای کامل NPK با توجه به هر گیاه و شرایط رشدی آن مقدار و زمان مشخصی را برای مصرف کودها تعیین کرده‌اند.

توصیه میشود برای جلوگیری از هر گونه آسیب به محصولات خود، حتما قبل از مصرف کودهای NPK، به مقادیر پیشنهادی و دستورات شرکتهای تولید کننده توجه نمایید.مزیت استفاده از کودهای کامل NPK چیست؟
تامین انرژی بیشتر برای گیاه جهت انجام فرآیند فتوسنتز
تغذیه گیاه و خاک از طریق عناصر مغذی و ضروری
افزایش کیفیت و کمیت اعمال گلدهی، میوه‌دهی و ریشه‌زایی گیاهان
تولید انواع گسترده‌ای از محصولات و گیاهان مقاوم در برابر بیماریها، آلودگی‌ها و استرس های محیطی
تاثیر نیتروژن، فسفر و پتاسیمِ کودهای کامل NPK در عملکرد گیاهان
نیتروژن:
تسهیل در فرآیند فتوسنتز، تولید بذر و میوه‌هایی با کیفیت، تسریع در رشد شاخه‌ها و برگه ا از جمله تاثیرات وجود نیتروژن در گیاهان است.

فسفر:
وجود فسفر در گیاهان باعث می‌شود تا توان مقابله آنها در برابر تنشهای محیطی( تغییرات نامطلوب محیطی) افزایش یابد.

کمک به فرآیند فتوسنتز و تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی برای گیاهان، تقویت و ایجاد ریشه و افزایش شکوفه‌دهی درختان از دیگر کارکردهای فسفر در گیاهان است.

پتاسیم:
ایجاد مقاومت در گیاهان در برابر بیماریها، رشد کافی میوه‌ها و گلدهی مطلوب نتیجه اثرات وجود پتاسیم کافی در گیاهان است.

مشخصات کود NPK 20 20 20
به ابتدای حروف کودهای ماکروی مورد استفاده در انواع کشت‌ها در کوددهی گیاهان NPK (ان پ کا) گفته می‌شود.

حرف N: مخفف ازت

حرف P: مخفف فسفات

حرف K: مخفف پتاس

عملکرد سه عنصر حیاتی گیاهان در کود NPK
کود NPK با کیفیت دارای ارقام مختلفی است که اعداد موجود در کنار هر یک از کلمات نشان دهنده میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در کود می باشد.

به طور مثال کود 10 40 10 NPK به ترتیب دارای 10 درصد نیتروژن، 40 درصد فسفر و 10 درصد پتاسیم می باشد.

به همین صورت اعداد موجود در دیگر کود ها نیز نشان دهنده سه عنصر اساسی گیاه می باشد.

از این کود برای محصولات باغی همچون انواع درخت، صیفی جات، سبزیجات، محصولات زراعی و … استفاده می شود.

P_Rahmani_0_3
157 بازدید · 3 سال قبل

کود پلنتاپ و نقش آن در تغذیه گیاهان:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%a9%d9%88%d8%af-


معرفی کود پلنتاپ و نقش آن در تغذیه گیاهان
کود پلنتاپ مجموعه اي از کودهاي کامل است که در کشور آلمان با استفاده از مواد اوليه بسيار مرغوب توليد مي شود.

پلنتاپ کودي کامل حاوي کليه عناصر ماکرو و ميکرو مورد نياز گياه مي باشد .

کودهاي پلنتاپ در چندين فرمول مختلف و با نسبت هاي متفاوتي از ازت ، فسفر ، پتاسيم و عناصر ميکرو توليد و عرضه مي شوند

تا مديران مزارع و کشاورزان بتوانند در مراحل مختلف رشد محصول در هر فصل ، مناسب ترين فرمول را براي کوددهي توصيه و انتخاب کنند .

عناصر ميکرو در اين کود همگي با کلات EDTA کلاته گرديده که باعث جذب و تاثيرگذاري مطلوبي هستند .

اين کود داراي درجه خلوص بسيار بالا و فاقد کلر و سديم مي باشد

وبه راحتي قابل استفاده در محيط هاي کشت کنترل شده و هايدروپونيک مي باشد.

ویژگی های کود پلنتاپ
وزن : 15 کیلوگرم

تولید و بسته بندی شده : آلمان

طریقه مصرف: خاکی ، آبیاری،محلول پاشی

ریز مغذی ها: آهن،روی،مولیبدن،منگنز،مس،بور،منیزیم

برند و سازنده کالا: زیگلرZiegler

کشور تولید کننده : آلمان Germany

کود پلنتاپ کامل پودری N.P.K ۲۰-۲۰-۲۰ (+۲)+A+TE
این کود زیگلر حاوی نسبت متعادلی از عناصر پرمصرف مورد نیاز گیاهان نظیر

نیتروژن، فسفر و پتاسیم، هر یک با غلظت ۲۰% می‌باشد،

که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف بوده و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می‌گردد.

علاوه بر این سایر عناصر کم مصرف نظیر بور، مس، آهن، منگنز، مولیبدن و روی به صورت کلات(EDTA) در این کود گنجانده شده است

که با وجود ۲ درصد منیزیم یک کود کامل به شمار می‌رود.

همچنین این محصول به جهت کاهش اثر تنش های محیطی، مقاوم سازی و رشد مطلوب گیاه حاوی اسیدهای آمینه ضروری می‌باشد

که موجب تحریک رشد گیاه شده و سبزینگی و جذب سایر عناصر توسط گیاه را افزایش داده

و از کمبود های تغذیه ای یا عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می‌نماید.

استفاده از این محصول باعث افزایش تشکیل ریشه و بهبود رشد اولیه گیاه، افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه

و در نهایت باعث افزایش وزن محصول شده و در تمامی مراحل رشد گیاهان، به خصوص در زمان رشد رویشی توصیه می‌گردد.

در تمامی محصولات زراعی و باغی مختلف مانند غلات ، سبزی و صیفی ، گیاهان گلخانه ای ، باغات میوه ،

پسته و گیاهان زینتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توصیه های مصرف کود زیگلر 202020 آلمان:
مناسب ترین کود زیگلر برای رشد و توسعه برگها و سبزینه گیاه می باشد .

این کود میزان و سطح سبز گیاه را افزایش داده و باعث افزایش جذب نور و فتوسنتز بهتر در گیاه می شود .

مقاومت گیاه را در برابر حشرات و بیماری ها افزایش می دهد.

این کود برای گیاهان گلدار تا قبل از شروع گلدهی و برای گیاهان فاقد گل در تمام دوران رشد توصیه می گردد.

ویژگی کود زیگلر 202020 آلمان
رفع احتیاجات کلی گیاه به مواد غذایی
حلالیت بالا و قابل استفاده در انواع سیستم آبیاری
حاوی عناصر ریز مغذی بصورت کلاته و اسیدهای آمینه
مناسب استفاده در کلیه محصولات زراعی و باغبانی
فاقد کلر و سدیم
کود پلنتاپ کامل پودری N.P.K ۱۸-۱۸-۱۸(+۳Mg)+A+TE
از این محصول می‌توان همچون ۲۰-۲۰-۲۰ N-P-K زیگلر در تمامی مراحل رشد گیاهان به خصوص در زمان رشد رویشی بهره برد
و بازدهی مشابهی همچون کود ذکر شده به همراه خواهد داشت.
مقدار عناصر ریز مغذی این محصول مشابه عناصر ریز مغذی ۲۰-۲۰-۲۰ N-P-K زیگلر بوده و دارای میزان متعادلی از آمینواسید و ۳ درصد منیزیم می‌باشد.
استفاده از این محصول باعث افزایش تشکیل ریشه، بهبود رشد اولیه گیاه، افزایش قند، بهبود رنگ و طعم میوه
و در نهایت باعث افزایش وزن محصول شده و در گیاهان زینتی، برگ زینتی، درختان و درختچه ها در مرحله رشد رویشی
وافزایش شاخ و برگ گیاه تاثیر فوق العاده و بسزایی داشته و برای این دسته از گیاهان بسیار توصیه می‌گردد.

P_Rahmani_0_3
420 بازدید · 3 سال قبل

کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در تغذیه گیاهان:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%a9%d9%88%d8%af-معرفی کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در تغذیه گیاهان

کود سیلیسیم سیتام مایع منبعی سرشار از دو عنصر پتاسیم و سیلیسیم می باشد.

سیلیسیم اغلب به عنوان یک عنصر فراموش شده در برنامه تغذیه ای گیاهان می باشد.

این کود دارای اهمیت و فوائد بسیاری برای گیاه است :

تقویت دیواره سلولی
افزایش قابلیت ارتجاعی سلول
افزایش مقاومت مکانیکی گیاه
افزایش مقاومت به بیماری های گیاهی

عنصر سیلیسیم می تواند عدم تعادل مواد غذایی در گیاه را کاهش داده و باعث افزایش جذب مواد غذایی گردد.

پتاسیم نیز در فعال نمودن آنزیم ها، سنتر پروتئین ، سنتر نشاسته، فتوسنتز، انتقال قندها و نیز در انتقال آب و مواد غذایی در گیاه نقش دارد.

ترکیبات کود سیلیسیم سیتام

عنصر                                                   درصد%

سیلیسیم .............................................26(Sio2)

پتاسیم   ...............................................19(k2o)

مزایا و ویژگی های کود سیلیسیم سیتام
افزایش کیفیت محصول
استحکام ساقه و مقاومت در برابر خوابیدگی (ورس) و شکستگی
بهبود مقاومت در برابر حشرات و کاهش آسیب پذیری گیاه به آفات و بیماری های گیاهی
افزایش میزان کلروفیل، بهبود فرآیند فتوسنتز گیاه و تنظیم مکانیسم رشد
افزایش تنفس و رشد ریشه و در نتیحه افزایش دسترسی گیاه به آب و عناصر غذایی
تقویت گرده افشانی ، افزایش باروری دانه های گرده و نیز افزایش اندازه میوه
تعدیل و کاهش اثرات منفی مقادیر اضافی آلومینیوم ، سدیم و منگنز
اختلاط پذیری کود سیلیسیم سیتام

از اختلاط این کود با کودهای کلسیمی و ترکیبات بسیار اسیدی خودداری نمایید.

توصیه می شود قبل از اختلاط کود سیتام مایع با هر ترکیبی تست سازگاری و تست محلول پاشی در محوطه ای کوچک پیش از استفاده گسترده انجام شود.

در هنگام ترکیب با سایر مواد شیمیایی ، این محصول را آخر از همه اضافه نمایید.

زمان مصرف کود سیلیسیم سیتام

بهترین زمان مصرف در برنج در خزانه ، بعد از نشا در زمین اصلی وابتدای تشکیل خوشه می باشد.

در مورد گندم و جو شروع ساقه رفتن و ابتدای خوشه دهی می باشد.

روش مصرف کود سیتام مایع

شیوه مصرف این کود (سیتام مایع) به صورت محلول پاشی می باشد.

در صورت نیاز به استفاده از سیلیس در خاک یا همراه با آب آبیاری توصیه می شوداز سیتام پودری استفاده گردد.

جدول میزان مصرف

محصول

میزان مصرف محلول پاشی


زراعی2-1 لیتر در هکتار


باغی

2-1 لیتر در هزار لیتر آب
مقادیر توصیه شده کلی بوده و میزان دقیق مصرف ، بسته به نوع گیاه ، سن گیاه و شدت کمبود عناصر و ... متغیر است.

کود سیلیسیم سیتام و نقش آن در صنعت کشاورزی

مصرف سیلیسیم در خاک از دو طریق بر رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد.

اول اینکه:

بهبود تغذیه سیلیسیم موجب تقویت سیستم حفاظتی گیاه در برابر بیماری ها، حمله حشرات و شرایط نامساعد محیطی می شود .

از سوی دیگر:

تیمار کردن خاک با ترکیبات حاوی سیلیسیم فعال از نظر ژئوشیمیایی سبب :

بهبود وضعیت آب در خاک،

بهبود ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک

و افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی برای گیاه می شود ،

و از این طریق، حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد.

از این رو سیلیسیم را جزو عناصر مفید طبقه بندی کرده اند.

عنصر سیلیسیم

سیلیسیم دومین عنصر فراوان (28درصد) پوسته زمین است.

این عنصر جزء عناصر مفید برای گیاهان است.

مکانیسم جذب این عنصر بسته به نوع گیاه متفاوت است،

مثلاً در گندم به صورت غیر فعال و در برنج به صورت فعال جذب می شود.

گیاهان عالی از نظر ظرفیت آنها در جذب سیلیسیم ویژگی های گوناگون دارند.

بر پایه میزان اکسید سیلیسیم موجود در آنها (که بر پایه درصد وزن خشک ساقه ارائه می شود)،

می توان سه گروه عمده غلات مناطق مرطوب مانند :

برنج 10 تا 15 درصد

و غلات مناطق خشک مانند نیشکر و گندم 1 تا 3درصد

و بیشتر دو لپه ای ها، به ویژه لگوم ها کمتر از 0.5 درصد تقسیم کرد.

در بررسی 175 گونه گیاه که در یک نوع خاک رشد کرده بودند، در گروه گیاهان از هم تشخیص دادند:

گروه اول گیاهان انباشته کننده سیلیسیم که میزان جذب سیلیسیم در آنها به میزانی بیشتر از جذب آب بوده ،

و گروه دوم گیاهان غیر انباشته کننده که میزان جذب سیلیسیم در این گیاهان همانند یا کمتر از جذب آب بوده است.

جابجایی سیلیسیم در گیاهان:

این جابجایی در درون آوندهای چوبی صورت می گیرد.

بنابراین توزیع آن در شاخه و برگ ها و اندام های هوایی، به وسیله میزان تعرق در اندام ها تعیین می شود.

بخش عمده سیلیسیم در درون آپوپلاست برجا می ماند .

و پس از تبخیر از بخش های انتهایی جریان تعرق به طور عمده در بخش بیرونی دیوارهای سلول های بشره،

در دو سطح برگ ها به صورت سیلیکات بی شکل و یا به شکل اصطلاح اوپال فیتولیت ها ته نشست می کند.

میزان جذب سیلیسیم توسط گیاه به فاکتورهای خاکی و گیاهی بستگی دارد که از فاکتورهای گیاهی، متابولیزم گیاه و تعرق تاثیرگذار هستند.

نقش سیلیسیم در گیاه:
1- کاهش سمیت آلومینیوم:

یک عنصر بسیار سمی برای انواع مختلف گیاهان است .

و یک عامل مهم محدود کننده رشد در خاک های اسیدی است.

در آزمایشی که توسط بایلز و همکاران(1994) بر روی سویا انجام گرفت، مشاهده شدکه رشد ریشه سویا در محیط اسیدی به طور چشمگیر کاهش یافت.

اما با افزودن سیلیسیم به خاک سمیت آلومینیوم کاهش یافت.

و این موضوع به این دلیل است که :

سیلیسیم با آلومینیوم در محلول های  رقیق تشکیل ترکیب هیدروکسی آلومینوسیلیکات خنثی می دهدکه قابل جذب گیاه نمی باشد.

2-  کاهش سمیت آهن و منگنز:

عنصر سیلیسیم بسته به نوع گیاه به چند طریق سمیت آهن و منگنز را کاهش می دهد.

در گیاهانی مثل :

برنج، سیلیسیم با افزایش حجم و استحکام فضای سرشار از هوا، در ریشه ها و ساقه ها

و در نتیجه با افزایش جابجایی اکسیژن از شاخه ها به ریشه های غرقاب ، قدرت اکسیدکنندگی ریشه ها را افزایش می دهد.

بدیهی است که در خاک های شالیزاری شمال که میزان آهن و منگنز قابل استفاده بسیار بالا است،

با مصرف سیلیسیم از مسمومیت این عناصر کاسته می شود.

در گیاهانی مثل لوبیا و جو که تحمل بافت های آن به میزان زیاد منگنز اندک است،

سیلیسیم باعث تغییر در توزیع منگنز در درون بافت برگ می شود.

با نبود سیلیسیم ، توزیع منگنز غیر یکنواخت شده

و به صورت موضعی و یا لکه مانند در سطح برگ انباشته شده و در نهایت مسمومیت را سبب می گردد.

3-  متحرک کردن فسفات خاک:

رقابت آنیونهای معمول در خاک های زراعی در جذب روی سطوح به صورت زیر است:

SiO4 > PO4 > SO4 > NO3 ~ Cl

به خاطر اینکه سیلیسیم با قدرت بیشتری نسبت به فسفات جذب سطحی می شود.

لذا سبب آزاد سازی فسفات می شود و بدین ترتیب تحرک و قابلیت استفاده آن برای گیاهان افزایش می یابد.

4- تاثیر بر فتوسنتز:

سیلیسیم کافی میزان جذب نور توسط گیاه را افزایش می دهد.

در صورت کشت متراکم گیاهان، مستقیم بودن برگ ها عامل مهمی است که بر جذب نور اثر دارد .

و نیز سیلیسیم از سایه اندازی گیاهان بر روی همدیگر جلوگیری نموده و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات فتوسنتزی می شود.

5- افزایش مقاومت گیاه به آفات، بیماری ها و ورس(خوابیدگی):

یافته های علمی زیادی نشان می دهد که در گیاهان تغذیه شده با کود سیلیسیم سیتام،

کاهش شدت آلودگی به انواع بیماری های گیاهی (مثل بلاست برنج و سفیدک سطحی انگور) و در نهایت افزایش عملکرد مشاهده می شود.

حتی در برخی موارد کاهش بیماری های ریشه ای ناشی از پیتیوم و فوزاریوم در اثر جذب ریشه ای سیلیسیم گزارش شده است.

سیلیسیم در دیواره سلول های آوند چوبی ته نشین شده و از فرو ریختن آوندها در شرایط تعرق زیاد جلوگیری می کند.

همچنین با استحکام ساقه، موجب کاهش ورس در گیاهان می شود.

علاوه بر آن دیواره سلول های بشره به وسیله لایه ای محکم از سیلیسیم آغشته می شوند .

و در برابر آلودگی های قارچی، مانع فیزیکی موثری می باشد.

نقش سیلیسیم در مقاومت نسبت به بیماری های گیاهی

سیلیسیم باعث افزایش مقاومت برنج نسبت به بیماری های قارچی نظیر سوختگی برگ یا سنبله،

لکه قهوه ای و همچنین افزایش مقاومت به آفاتی نظیر کرم ساقه خوار و زنجرک می شود.

دو مکانیسم در ارتباط با نقش سیلیسم در افزایش القای مقاومت به بیماری های گیاهی گزارش شده است.

از آنجایی که سیلیسیم زیر لایه کوتیکول رسوب می کند،

به عنوان یک مانع فیزیکی از ورود میسلیوم قارچی به درون سلول گیاهی ممانعت به عمل آورده ،

و در نهایت فرآیند آلودگی توسط قارچ مختل می شود.

P_Rahmani_0_3
49 بازدید · 3 سال قبل

برگ مصنوعی AL31 Artificial leaves:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%d8%a8%d8%b1%da%af-برگ مصنوعی AL31 Artificial leaves محصولی با کیفیت درجه یک ارسال به سراسر ایران
برگ مصنوعی AL31 Artificial leaves در سایز های مختلف به رنگ سبز خیلی زیبا

برگ ارکیده دارای چهار برگ سبز رنگ به همراه ریشه ارکیده

این برگهای مصنوعی از طبیعت الهام گرفته شده است و هیچ تفاوتی با برگهای طبیعی ان ندارد.

قابلیت های برگ مصنوعی
قابلیت شستو شو با مواد شوینده
برگ های مصنوعی قابلیت شستشو با مواد شوینده را دارند و آسیبی به رنگ و برگ های آن وارد نمیشوند.

قابلیت گردگیری
برگ های مصنوعی قابلیت گردگیری دارد قبل از گرد گیری برسی کنید که گرد گیر شما تمیز باشد

مقاومت در برابر نور
برگهای مصنوعی از کیفیت بسار بالایی برخوردار هستند و در برابر نوراسیب نمیبینند
تعویض خاک و ابیاری
یکی از خوبی برگ های مصنوعی این است که نیازی به تعویض خاک یا ابیار ندارند

مقاومت دربرابر ضربه
برگ های مصنوعی مقاوم در برابر ضربه و افتادن میباشد

از دیگر ویژگی های برگ مصنوعی AL31 Artificial leaves
برگ های مصنوعی رنگ و سایز های مختلفی دارد.

جنس برگ های مصنوعی پارچه لمسی میباشد.

برگ های مصنوعی جلوه ی زیبایی به خانه و محیط کار شما میدهد.

برگهای مصنوعی در تزئین خانه، گلدان، کریسمس، گل و ماشین عروس به کار میروند.

برخی از برگهای دیگر :
برگ های انگور با تراکم 5 سانت و در رنگبندی مختلف

برگ های بیدی با تراکم 5 سانت با رنگ و طرح های مختلف

محصولات متناوب مصنوعی
بوته های مصنوعی
انواع بوته مصنوعی به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گل و برگهای های مصنوعی
انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

درختچه های مصنوعی
انواع درختچه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

رونده های مصنوعی
انواع رونده های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

شکوفه های مصنوعی
انواع شکوفه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

تک شاخه های مصنوعی و برگهای خاص
انواع تک شاخه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

محصولات خود را ایمن تحویل بگیرید
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنیدجهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
44 بازدید · 3 سال قبل

گیاه رونده مصنوعی AFA21 Plant pendant:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../afa21-plant-pendantگیاه رونده مصنوعی AFA21 Plant pendant با کیفیت بالا و درجه یک ارسال به سراسر ایران
گیاه رونده مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA21 Plant pendant به رنگ سبز خیلی زیبا.

برگ های انگور رونده در سایز 2 متری

این رونده های مصنوعی از طبیعت الهام گرفته شده است و هیچ تفاوتی با برگ های طبیعی آن ندارد.

قابلیت رونده های مصنوعی:
رونده های مصنوعی از قابلیت زیادی برخوردار هستند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

قابلیت گردگیری
رونده های مصنوعی قابلیت گردگیری دارد فقط قبل از گردگیری از تمیز بودن گردگیر خود اطمینان حاصل نمایید.

قابلیت شست و شو
این رونده های مصنوعی قابلیت شست و شو با مواد شوینده را دارد و هیچ مشکلی برایشش پیش نمی اید

مقاوم در برایر نور
این رونده ها بخاطر داشتن کیفیت بالا و جنس خوب در برابر نور اسیبی نمی بینند

مقاوم در برابر ضربه
رونده های مصنوعی در برابر ضربه بسیار مقاوم هستند

تعویض خاک و ابیاری
رونده های مصنوعی دیگر نیاز به تعویض خاک یا ابیاری یا کود ندارند

از دیگر ویژگی رونده های مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA21 Plant pendant
رونده های مصنوعی در رنگ ها و سایز های مختلف

جنس این رونده های مصنوعی از مواد نو میباشد

این رونده های جلوه زیبایی به محیط کار و منزل شما میدهد از این رونده ها در تالار های عروسی استفاده میشود.

رونده های مصنوعی در تزئین خانه و محل کار جشن ها و کریسمس به کار میرود

محصولات متناوب مصنوعی
بوته های مصنوعی
انواع بوته های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

درختچه های مصنوعی
انواع درختچه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

شکوفه های مصنوعی
انواع شکوفه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

تک شاخه های مصنوعی و خاص
انواع تک شاخه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

چمن های مصنوعی
انواع چمن های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گل و برگهای مصنوعی خاص
انواع دگل و برگهای خاص مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گیاه رونده مصنوعی AFA21 Plant pendant
محصولات خود را ایمن تحویل بگیرید
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
41 بازدید · 3 سال قبل

گیاه رونده مصنوعی AFA22 Plant pendant:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%af%db%8c%d8%a7%گیاه رونده مصنوعی AFA22 Plant pendant با کیفیت بالا و درجه یک ارسال به سراسر ایران
گیاه رونده مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA22 Plant pendant به رنگ خیلی زیبا.

برگ های حسن یوسف رونده در سایز 2 متری

این رونده های مصنوعی از طبیعت الهام گرفته شده است و هیچ تفاوتی با برگ های طبیعی آن ندارد.

قابلیت رونده های مصنوعی:
رونده های مصنوعی از قابلیت زیادی برخوردار هستند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

قابلیت گردگیری
رونده های مصنوعی قابلیت گردگیری دارد فقط قبل از گردگیری از تمیز بودن گردگیر خود اطمینان حاصل نمایید.

قابلیت شست و شو
این رونده های مصنوعی قابلیت شست و شو با مواد شوینده را دارد و هیچ مشکلی برایشش پیش نمی اید

مقاوم در برایر نور
این رونده ها بخاطر داشتن کیفیت بالا و جنس خوب در برابر نور اسیبی نمی بینند

مقاوم در برابر ضربه
رونده های مصنوعی در برابر ضربه بسیار مقاوم هستند

تعویض خاک و ابیاری
رونده های مصنوعی دیگر نیاز به تعویض خاک یا ابیاری یا کود ندارند

از دیگر ویژگی رونده های مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA22 Plant pendant
رونده های مصنوعی در رنگ ها و سایز های مختلف

جنس این رونده های مصنوعی از مواد نو میباشد

این رونده های جلوه زیبایی به محیط کار و منزل شما میدهد از این رونده ها در تالار های عروسی استفاده میشود.

رونده های مصنوعی در تزئین خانه و محل کار جشن ها و کریسمس به کار میرود

محصولات متناوب مصنوعی
بوته های مصنوعی
انواع بوته های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

درختچه های مصنوعی
انواع درختچه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

شکوفه های مصنوعی
انواع شکوفه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

تک شاخه های مصنوعی و خاص
انواع تک شاخه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

چمن های مصنوعی
انواع چمن های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گل و برگهای مصنوعی خاص
انواع دگل و برگهای خاص مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گیاه رونده مصنوعی AFA22 Plant pendant
محصولات خود را ایمن تحویل بگیرید
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
40 بازدید · 3 سال قبل

گیاه رونده مصنوعی AFA23 Plant pendant:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%af%db%8c%d8%a7%

گیاه رونده مصنوعی AFA23 Plant pendant با کیفیت بالا و درجه یک ارسال به سراسر ایران

گیاه رونده مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA23 Plant pendant در رنگبندی  خیلی زیبا.

برگ های پیتال رونده  در سایز  2 متری

این رونده های مصنوعی از طبیعت الهام گرفته شده است و هیچ تفاوتی با برگ های طبیعی آن ندارد.

قابلیت رونده های مصنوعی:

رونده های مصنوعی از قابلیت زیادی برخوردار هستند از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

قابلیت گردگیری

رونده های مصنوعی قابلیت گردگیری دارد فقط قبل از گردگیری از تمیز بودن گردگیر خود اطمینان حاصل نمایید.

قابلیت شست و شو 

این رونده های مصنوعی قابلیت شست و شو با مواد شوینده را دارد و هیچ مشکلی برایشش پیش نمی اید

مقاوم در برایر نور 

این رونده ها بخاطر داشتن کیفیت بالا و جنس خوب در برابر نور اسیبی نمی بینند

مقاوم در برابر ضربه 

رونده های مصنوعی در برابر ضربه بسیار مقاوم هستند

تعویض خاک و ابیاری 

رونده های مصنوعی دیگر نیاز به تعویض خاک یا ابیاری یا کود ندارند

از دیگر ویژگی رونده های مصنوعی گیاه رونده مصنوعی AFA23Plant pendant

رونده های مصنوعی در رنگ ها و سایز های مختلف

جنس این رونده های  مصنوعی از مواد نو  میباشد

این رونده های جلوه زیبایی به محیط کار و منزل شما میدهد از این رونده ها در تالار های عروسی استفاده میشود.

رونده های مصنوعی در تزئین خانه و محل کار جشن ها و کریسمس به کار میرود

محصولات متناوب مصنوعی
بوته های مصنوعی

انواع بوته های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

درختچه های مصنوعی

انواع درختچه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

شکوفه های مصنوعی

انواع شکوفه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

تک شاخه های مصنوعی و خاص

انواع تک شاخه های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

چمن های مصنوعی

انواع چمن های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گل و برگهای مصنوعی خاص

انواع دگل و برگهای خاص مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایران

گیاه رونده مصنوعی AFA23 Plant pendant
محصولات خود را ایمن تحویل بگیرید

شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی 

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید 

جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی

جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
151 بازدید · 3 سال قبل

بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes :
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D9%88%D8%AA%


انواع بوته مصنوعی Artificial Bushes : AFA456
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes
بوته مصنوعی اکالیپتوس با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes که همان بوته اکالیپتوس است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع و دو طیف رنگی دارد.

ویژگی های بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بوته مصنوعی AFA456 Artificial Bushes می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بوته اکالیپتوس طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.
انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران
برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

انواع برگ های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

گیاهان رونده مصنوعی :
اگر علاقه مند به اسنفاده از گلدان های آویز دارید یا میخواهید که گیاهان رونده را در منزل خود استفاده کنید گیاهان رونده مصنوعی همان چیزی هستند که شما باید انتخاب کنید زیرا در عین با کیفیت بودن و زیبایی بسیار شبیه به بوته های رونده طبیعی هستند.

انواع گیاهان رونده مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
36 بازدید · 3 سال قبل

تست بازاریابی

P_Rahmani_0_3
214 بازدید · 3 سال قبل

بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%D8%A8%D9%88%D8%AA%


بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes یا بوته سانسوریا شمشیری مصنوعی

انواع بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes
بوته مصنوعی سانسوریا شمشیری با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes که همان بوته سانسوریا شمشیری است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع دارد و طیف رنگی آن سبز و سفید است.

ویژگی های بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بوته مصنوعی AFA460 Artificial Bushes می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بوته سانسوریا شمشیری طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.
انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران
برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

انواع برگ های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

گیاهان رونده مصنوعی :
اگر علاقه مند به اسنفاده از گلدان های آویز دارید یا میخواهید که گیاهان رونده را در منزل خود استفاده کنید گیاهان رونده مصنوعی همان چیزی هستند که شما باید انتخاب کنید زیرا در عین با کیفیت بودن و زیبایی بسیار شبیه به بوته های رونده طبیعی هستند.

انواع گیاهان رونده مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد.

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به دست شما خواهد رساند.

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
25 بازدید · 3 سال قبل

بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes.mp4 :
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/%d8%a8%d9%88%d8بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes یا بوته آکوبا مصنوعی

انواع بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes
بوته مصنوعی آکوبا با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes که همان بوته آکوبا است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع و 4 طیف رنگی دارد.

ویژگی های بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بوته مصنوعی AFA459 Artificial Bushes می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بوته آکوبا طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.
انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران
برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

انواع برگ های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

گیاهان رونده مصنوعی :
اگر علاقه مند به اسنفاده از گلدان های آویز دارید یا میخواهید که گیاهان رونده را در منزل خود استفاده کنید گیاهان رونده مصنوعی همان چیزی هستند که شما باید انتخاب کنید زیرا در عین با کیفیت بودن و زیبایی بسیار شبیه به بوته های رونده طبیعی هستند.

انواع گیاهان رونده مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد.

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به دست شما خواهد رساند.

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
23 بازدید · 3 سال قبل

چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass:
جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://shop.irpsc.com/product..../%da%86%d9%85%d9%86-


چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی چمن مصنوعی میگذارند.

چمن مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass
چمن مصنوعی با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass که همان بوته اکالیپتوس است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع و دو طیف رنگی دارد.

ویژگی های چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های چمن مصنوعی با کیفیت AG2 Artificial Grass می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به چمن طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

انواع برگ های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

گیاهان رونده مصنوعی :
اگر علاقه مند به اسنفاده از گلدان های آویز دارید یا میخواهید که گیاهان رونده را در منزل خود استفاده کنید گیاهان رونده مصنوعی همان چیزی هستند که شما باید انتخاب کنید زیرا در عین با کیفیت بودن و زیبایی بسیار شبیه به بوته های رونده طبیعی هستند.

انواع گیاهان رونده مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
50 بازدید · 3 سال قبل

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/f002-paradise-a


گلدان بتنی سری سه تایی
گلدان بتنی سری سه تایی در رنگهای مختلف و سایز های مختلف به همراه زیر گلدانی

تولیدی گلدان بتنی و مرکز پخش عمده گلدان بتنی به صورت اینترنتی و آنلاین ثبت سفارش تنها از طریق سایت و سامانه شرکت امکان پذیر است .

بزرگترین مرکز پخش گلدان بتنی در سراسر کشور به صورت آنلاینگلدان بتنی سری سه تایی
گلدان بتنی سری سه تایی
کیفیت گلدان بتنی ست سه تایی
محصولات گلدان بتنی معرفی شده دارای کیفیتی متناسب با عملکرد محصول با شرایط میحطی می باشد .

گلدان بتنی معرفی شده ضد آب میباشد و از داخل گلدان به جداره های بیرونی نم پس نخواهد داد .

سایز های مختلف گلدان بتنی سری سه تایی
سایز گلدان های بتنی تولید شده با زیر گلدانی در رنگهای مختلف

ارتفاع قطر
گلدان بتنی بزرگ 12 سانتی متر 22 سانتی متر
گلدان بتنی متوسط 10 سانتی متر 15 سانتی متر
گلدان بتنی کوچک 8 سانتی متر 11 سانتی متر
گلدان بتنی محصولی بی نظیر مناسب برای دکوراسیون :
منازل مسکونی – دفاتر اداری – کافه ها

فیمت گلدان های بتنی بر اساس نوع کیفیت و ظرافت آن مشخص میشود .

محصولات با عکس بارگذاری شده هیچ تفاوتی ندارند

هدف رضایت متقاضیان در خصوص گلدان بتنی کوچک میباشد .تنوع رنگ بندی گلدان بتنی سه سایز
گلدان های بتنی کلاسیک را میتوانید در رنگ های طوسی ، سفید ، صورتی ، سبز ، کرم خریداری کنید

در صورتی که مایل به سفارشی سازی هستید میتوانید در صفحه هر محصول قسمت سفارشی سازی اقدام نمایید و تعداد محصول را مشخص نمایید

همچنین میتوانید رنگ خاص خودتان را و یا لوگوی شرکت خود را انتخواب و در خصوص اجرای آن با هماهنگ شوید .سفارش کلی و عمده گلدان بتنی سری
بله در خصوص سفارش کلی میتوانید در صفحه محصول قسمت سفارشی سازی سفارش عمده خود را ثبت نمایید

در صورت وجود انتقادات و پیشنهادات میتوانید در بستر انجمن پرسش و پاسخ / انتقادات و پیشنهادات اقدام به ثبت نظر کنید . لینک مستقیم
مجوزات قانونی شرکت در ارایه خدمات و فروش گلدان بتنی
شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت دارنده کلیه مجوزات لازم و سابقه لازم جهت :

خرید و فروش تمامی محصولات موجود در فروشگاه ملی موجود در سایت و سامانه این شرکت می باشد .

این مجوزات شامل :

مالکیت معنوی ، نماد الکترونیک ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال و . . .

می باشد .راه های ارتباطی با شرکت
به منظور مشاهده محصولات شامل مشخصات گلمصنوعی ، قیمت گلمصنوعی و خرید گلمصنوعی جدید

می توانید به آدرس اینستاگرام شرکت در لینک زیر مراجعه نمایید :

WWW.instagram.com/golkade_paradise

شماره تماس و واتساپ مشاور ارشد شرکت :

09108158030 مهندس مصطفی قدیری

P_Rahmani_0_3
39 بازدید · 3 سال قبل

چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass :
جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
https://shop.irpsc.com/product..../%DA%86%D9%85%D9%86-

چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass

حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass
چمن مصنوعی با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass که همان بوته اکالیپتوس است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع و دو طیف رنگی دارد.

ویژگی های چمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور هایچمن مصنوعی با کیفیت AG3 Artificial Grass می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به چمن طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

انواع برگ های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

گیاهان رونده مصنوعی :
اگر علاقه مند به اسنفاده از گلدان های آویز دارید یا میخواهید که گیاهان رونده را در منزل خود استفاده کنید گیاهان رونده مصنوعی همان چیزی هستند که شما باید انتخاب کنید زیرا در عین با کیفیت بودن و زیبایی بسیار شبیه به بوته های رونده طبیعی هستند.

انواع گیاهان رونده مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی
شرکت تعاونی زنجیره بهشت به قصد رضایت مشتری بعد از خرید ان را با شرکت پستی تیپاکس به ادرس شما میفرستد

مزیت این شرکت این است که محصولات را با نازل ترین قیمت و با بسته بندی زیبا همراه با امنیت کامل به ادرس شما میفرستد

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت بستر عرضه محصولات مصنوعی به صورت کلی و جزئی

ارسال محصولات به سراسر ایران با بسته بندی تخصصی

جهت پرسش هرگونه سوال میتوانید سوال خود را در انجمن پرسش و پاسخ مطرح نمایید
جهت ورود به انجمن کلیک کنید

آموزش های رایگان و تخصصی به عموم جامعه در تمامی زمینه های علمی
جهت آموزش ویدئویی در زمینه گل آرایی کلیک کنید

جهت مشاوره خرید محصول میتوانید به مدیریت بازرگانی جناب آقای احمدی تماس حاصل نمایید

09127862110

P_Rahmani_0_3
54 بازدید · 3 سال قبل

گلدان سرامیکی رخ ورساچه پارادایس کد F002-Seramic-JA02 :

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/versace-paradis

مشخصات گلدان طرح رومی
گلدان طرح دار تولیدی پارادایس

مدل رخ ورساچه

کد گلدان طرح دار : JA02

جنس گلدان : سرامیک لعابدار ( تهیه شده با بهترین مواد اولیه و رنگ لعاب درجه یک )
مزایای گلدان طرح صورت ورساچه :
گلدان فانتزی سرامیکی ورساچه پارادایس با بهترین مواد اولیه تهیه گردیده است .
گلدان سرامیکی خاص تولید شده دارای مقاومت بالا در برابر تنش های محیطی مانند گرما ، سرما و . . . می باشد .
گلدان تزئینی سرامیکی پارادایس توسط کارشناسان تولیدی تهیه و توسط کارشناسان زبده حسایداری شرکت به صورت کاملا رقابتی با سایر کارخانجات تولیدی سرامیک ، فروشگاه ها و سایت های مشابه می باشد .

سایت و سامانه فروشگاه ملی آنلاین شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشتپخش گلدان سرامیکی
عرضه کننده انواع گلدان سرامیکی شامل :

گلدان سرامیکی خاص ، گلدان سرامیکی فانتزی ، گلدان سرامیکی شیک ، گلدان رومیزی سرامیکی ، گلدان سرامیکی استوانه ای کشیده ، گلدان سرامیکی ارزان به صورت تک سایز ، ست یا سری های 2 تایی ، 3 تایی . . . تا سری های 10 عددی می باشد .

مجوزات قانونی شرکت در ارایه خدمات و فروش گلمصنوعی
شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت دارنده کلیه مجوزات لازم و سابقه لازم جهت :

خرید و فروش تمامی محصولات موجود در فروشگاه ملی موجود در سایت و سامانه این شرکت می باشد .

این مجوزات شامل :

مالکیت معنوی ، نماد الکترونیک ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال و . . .

می باشد .

به منظور مشاهده مجوزات و تاییدیه های شرکت بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

مجوزات و تاییدیه های شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

راه های ارتباطی با شرکت
به منظور مشاهده محصولات سرامیکی شامل :

گلدان سرامیکی در ابعاد و اندازه های مختلف ، انواع گلدان سرامیکی ،انواع ظروف سرامیکی ، مشخصات ، قیمت و . . .

می توانید به آدرس اینستاگرام شرکت در لینک زیر مراجعه نمایید :

WWW.instagram.com/golkade_paradise

شماره تماس و واتساپ مشاور ارشد شرکت :

09108158030 مهندس مصطفی قدیری

P_Rahmani_0_3
277 بازدید · 3 سال قبل

درخت مصنوعی شکوفه گیلاس قابل مونتاژ در ابعاد دلخواه :

جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/artificial-cherخرید درخت مصنوعی شکوفه گیلاس قابل مونتاژ
به منظور خرید درختچه مصنوعی شکوفه گیلاس پس از ثبت سفارش و مشاوره پیش فاکتور از طریق واتساپ ارسال خواهد شد .

پس از مشاهده دقیق مشخصات درج شده در پیش فاکتور ( خصوصا ادرس و کد پستی تحویل گیرنده )

به منظور خرید درخت مصنوعی شکوفه گیلاس مبلغ درج شده در پیش فاکتور توسط خریدار واریز می گردد .

پس از واریز قیمت درخت شکوفه مصنوعی گیلاس عکس فیش واریزی را به مشاورین واتساپ نمایید .

مشاورین فیش واریزی شما را به بخش حسابداری داده و پس از تایید بخش مونتاژ شروع به ساخت و مونتاژ درخت مصنوعی شکوفه گیلاس شما می نماید .

مدت زمان مونتاژ درخت شکوفه مصنوعی سفارشی سازی شده
بسته به ابعاد و میزان تراکم و نوع پایه ای که شما برای درختچه مصنوعی خود برگزیده اید زمان مونتاژ و سفارشی سازی بین :

24 تا 72 ساعت معمولا زمان خواهد برد .

زمان تحویل درختچه مصنوعی قابل مونتاژ
پس از تکمیل مونتاژ درخت مصنوعی شکوفه دار گیلاس بلافاصله بخش انبار داری درختچه را بسته بندی نموده

و سپس آنرا به آدرس مورد نظر ارسال می نماید .

مواد اولیه سفارشی سازی و مونتاژ درخت شکوفه گیلاس مصنوعی
تمامی مواد اولیه تهیه و ساخت انواع درختچه مصنوعی قابل مونتاژ در شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت از نوع درجه یک می باشد

مواد اولیه تقریبا 90 در صد وارداتی بوده و از کشور های ترکیه و یا چین تهیه گردیده است .

جنس مواد اولیه سفارشی سازی درختچه شکوفه های بهاری مصنوعی از نوع :

سرگل و شکوفه و گل مصنوعی : در رنگ بندی های مختلف از جنس درجه یک لمسی می باشد .

جنس درجه یک لمسی را به دلیل شباهت بسیار زیاد درخت مصنوعی تزئینی شکوفه دار به گیاه موجود در طبیعت بدان اطلاق می گردد

شاخه ها تنه اصلی و برگ ها نیز مانند شکوفه مصنوعی بکار رفته در درختچه مصنوعی شکوفه گیلاس همگی تهیه شده با :

تکنولوژی نانو ، UV دار و مقاوم در برابر نور خورشید ، قابل شستشو ، دوام و ماندگاری بالا و . . . هستند .انواع شاخه شکوفه مصنوعی موجود در فروشگاه ملی
فروشگاه ملی شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت دارای انواع گوناگونی از شکوفه های بهاری مصنوعی می باشد .

شما می توانید به منظور ثبت سفارش درخت شکوفه مصنوعی خود از شکوفه های بهاری مصنوعی موجود در این بستر دیدن فرمایید

به منظور مشاهده انواع مختلف شکوفه مصنوعی به لینک زیر مراجعه نمایید :

شکوفه های بهاری مصنوعی فروشگاه ملی

مجوزات قانونی شرکت در ارایه خدمات و فروش گل مصنوعی
شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت دارنده کلیه مجوزات لازم و سابقه لازم جهت :

خرید و فروش تمامی محصولات موجود در فروشگاه ملی موجود در سایت و سامانه این شرکت می باشد .

این مجوزات شامل :

مالکیت معنوی ، نماد الکترونیک ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال و . . .

می باشد .

به منظور مشاهده مجوزات و تاییدیه های شرکت بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

مجوزات و تاییدیه های شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

راه های ارتباطی با شرکت
به منظور مشاهده محصولات شامل مشخصات گل مصنوعی ، قیمت گلمصنوعی و خرید گلمصنوعی جدید

می توانید به آدرس اینستاگرام شرکت در لینک زیر مراجعه نمایید :

WWW.instagram.com/golkade_paradise

شماره تماس و واتساپ مشاور ارشد شرکت :

09108158030 مهندس مصطفی قدیری

P_Rahmani_0_3
43 بازدید · 3 سال قبل

خاک آماده کاشت 70لیتری سبزینه کشت کد F002-SOIL-S04 :


جهت خرید محصول بالا و مطالعه توضیحات محصول وارد لینک زیر شوید:
https://www.shop.irpsc.com/product/f002-soil-s04/خاک آماده کاشت 70لیتری سبزینه کشت کد F002-SOIL-S04
خاک آماده کاشت 70لیتری سبزینه کشت کد F002-SOIL-S04 به همراه :

شرح کاملی از امتیازات برجسته انواع خاک سبزینه کشت که محصولات تولیدی سبزینه کشت را در صدر جدول تولید کنندگان کشور در عرصه تولید خاک قرار داده است .

چرا خاک سبزینه کشت آری؟ چرا خاک دیگری نه ؟
چرا همه خاک آماده کاشت سبزینه کشت را برای گل و گیاهان آپارتمانی خود می پسندند ؟

چرا سبزینه کشت معتبر ترین برند تولید خاک آماده کشت می باشد ؟
مجموعه دلایلی که سبب گردیده خاک آماده کاشت سبزینه کشت بهترین خاک گلدان و بستر کشت معرفی شده است شامل :

مواد اولیه ی مرغوب
مواد اولیه بکار رفته در خاک آماده کاشت 70 لیتری سبزینه کشت کاملا ارگانیک بوده و هیچ نوع کود شیمیایی یا سم در آن بکار نرفته است

مواد اولیه ی محصولات شرکت بعد از یک سری پروسه تحقیقاتی
بررسی توسط کارشناسان و متخصصین واحد تحقیق این شرکت بر روی بهترینمحصولات و برندهای بازار جهانی
انجام آزمایشات لازم
انتخاب شده و پس از طی مراحل فرآوری بر اساس تحقیقات بوم شناختی ، در چرخه ی تولید قرار گرفته
بکار گیری ماشین آلات پیشرفته در چرخه تولید
شرکت سبزینه کشت از پیشرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات خصوصا ماشین آلات به روز در جریان تولید خود استفاده می کند .
خاک اماده کاشت سبزینه کشت عاری از هرگونه سموم و کودهای شیمیایی
چرا شرکت سبزینه کشت در خاک آماده کاشت 20 کیلوگرمی خود از سموم استفاده نمی کند ؟
بدین دلیل که قشر عظیمی از مصرف کنندگان خاک آماده کاشت 20کیلوگرمی سبزینه کشت از این خاک برای گل ها و گیاهان آپارتمانی خود از آن استفاده می نمایند
با توجه تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مواد شیمیایی در سلامتی افراد جامعه
لذا در خاک آماده کاشت 70لیتری شرکت سبزینه کشت از هیچ گونه مواد تقویتی و آفت کش شیمیایی استفاده نشده است
مزایا و ویژگی های خاک آماده کاشت 70 لیتری سبزینه کشت
ذخیره ی فوق العاده ی آب(بیش از 65 درصد)
آبیاری یک دست خاک
کاهش زمان رشد ریشه و گیاه
عاری از هرگونه از بیماری های ناشی از خاک
ماندگاری بالای خاک(تا 4 سال)
قدرت نگه داری مواد مغذی مورد نیاز گیاه
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کود های آلی
عدم رویش هرگونه علف هرز
دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن،روی،مس و منگنز
دارا بودن محرک رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین B12
طبیعی ترین تهویه کننده ی خاک و مانع از سخت شدن آن
مواد تشکیل دهنده این محصول:
چهار ماده اصلی تشکیل دهنده این خاک که بیش از 80 در صد خاک آماده کاشت 5لیتری سبزینه کشت را تشکیل داده است شامل :

1 – کوکوپیت:
نوعی بستر کاشت که تهیه شده از الیاف پوست و پوشش میوه نارگیل است که میتواند به عنوان بستر کاشت مناسب و جایگزین خاک یا مخلوط با آن استفاده شود .

دارای قابلیت نگهداری زیاد آب است و استفاده از آن باعث صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی میشود .

این محصول تهیه شده از الیاف دور میوه نارگیل یا الیاف تنه درختان نارگیل است

و از این رو کاربرد واژه کوکوپیت از لحاظ علمی صحیح نیست چرا که این بستر میتواند به

تنهایی یا مخلوط با دیگر بستر های کاشت نظیر پرلیت و پیت ماس به عنوان بستر کاشت

جایگزین خاک شود و امروز از آن به عنوان بستر هیدروپونیک استفاده میشود .2 – پرلیت:
تعداد زیادی از دانشمندان معتقدند پرلیت از هیدراسیون اسبیدین عامل گردیده است و آب موجود در آن به صورت مولکولی و هیدروکسیل است .

مقدار نسبت این دو نوع

آب در پرلیت به میزان فراوانی اکسید کلسیم و منیزیم بستگی دارد .ورمی کمپوست:
ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.

بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم‌ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم‌های موجود در بدن خود،

خاک را تازه می‌کنند و قدرت باروری آن را افزایش می‌دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ‌های زیاد، راه نفوذ اکسیژن به خاک را آسان می‌کنند.

بیشتر بدانید

خاک هوموس:
یک ماده بیوشیمیایی است که در لایه های بالایی خاک که تیره است تشکیل می شود خود هوموس به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است به عبارت دیگر به بقایای تجزیه

شده گیاهان و جانوران هوموس یا گیاه خاک گویند .

هوموس یا گیاه خاک مواد مختلف اسفنجی و تیره رنگی هستند که بخش مهمی از مواد آلی خاک را تشکیل میدهند ،

هوموس سبب تیرگی خاک میشود علاوه بر این آب و

هوا و مواد غذایی را به خاک و ریشه می رساند و برای رشو گیاهان مناسب وبسیار مفید است .

P_Rahmani_0_3
34 بازدید · 3 سال قبل

بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes:

جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :

https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/%d8%a8%d9%88%d8
بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes یا بوته سینگونیوم مصنوعی

انواع بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes
بوته مصنوعی سینگونیوم با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes که همان بوته سینگونیوم است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع دارد و طیف رنگی آن سبز و سفید است.

ویژگی های بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بوته مصنوعی AFA462 Artificial Bushes می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بوته سینگونیوم طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.

P_Rahmani_0_3
23 بازدید · 3 سال قبل

بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes :
جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
https://www.shop.irpsc.com/pro....duct/%d8%a8%d9%88%d8

انواع بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی بوته های مصنوعی میگذارند.

بوته های مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes
بوته مصنوعی شمعدونی با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین بوته های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد.

بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes که همان بوته شمعدونی است و حدود 50 سانتی متر ارتفاع دارد و گل های آن در سه رنگ موجود هستند.

ویژگی های بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بوته مصنوعی AFA463 Artificial Bushes می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بوته شمعدونی طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :

P_Rahmani_0_3
330 بازدید · 3 سال قبل

درختچه مصنوعی درجه یک AFN117:

جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
https://qzparadise.ir/product/....%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D


درختچه مصنوعی درجه یک AFN117
حتما شما هم میدانید که در این روزها استفاده از محصولات مصنوعی برای تزئین خانه ها افزایش پیدا کرده و آنهایی که خوش سلیقه ترند و به دنبال اجناس خاص تری می گردند دست روی درختچه مصنوعی میگذارند.

درختچه مصنوعی انواع مختلفی دارند و مزایای بسیاری را به دنبال خواهند داشت.

صرفه جویی در وقت و هزینه و همچنین طول عمر بسیار این نوع گیاهان مصنوعی باعث شده که از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند.

مشخصات درختچه مصنوعی درجه یک AFN117
درختچه مصنوعی برگ انجیر با کیفیت درجه یک و امکان ارسال به سراسر کشور

درختچه مصنوعی درجه یک AFN117 که بسیار شبیه به نمونه طبیعی خود می باشد بالاترین کیفیت را بین درختچه های مصنوعی دارا بوده و نازل ترین قیمت را دارد..

ویژگی های درختچه مصنوعی درجه یک AFN117
قابل شستشو
دوام بالا
طول عمر بسیار
مقاوم در برابر نور
مناسب برای محیط های گرم و مرطوب
عدم نیاز به نگه داری
کیفیت بالا
تنوع در رنگ بندی
موجود در سایز های مختلف
مقاوم در برابر ضربه
آسان در گرد گیری
و ….
از دیگر فاکتور های بدرختچه مصنوعی درجه یک AFN117 می توان به موارد زیل اشاره کرد :

زیبایی بی نظیر و بالا ترین شباهت به بدرختچه انجیر طبیعی

ساخته شده از بهترین متریال و مرغوب ترین نوع پلاستیک

بسیار جلوه گر و زیبا و انتخاب بسیار مناسبی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار خواهد بود.

دیگر محصولات مصنوعی موجود در فروشگاه ملی :
زنجیره تامین بهشت این امکان را برای شما هم میهنان عزیزمان فراهم کرده تا هر نوع گل یا گیاه مصنوعی که علاقه مند به خرید آن هستید را انتخاب کرده و تنها با چند کلیک ساده درب منزل خود تحو.یل بگیرید. از جمله گل و گیاهان مصنوعی موجود در مجموعه پارادایس :

تک گل مصنوعی :
تک گل های مصنوعی همان گل های شاخه ای هستند که معمولا لمسی بوده و کمترین تفاوت را با نمونه های طبیعی خود دارند.از گل های مصنوعی میتوان در دسته گل و باکس گل و سبد گل و … استفاده کرد.

انواع گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

جام گل مصنوعی :
جام گل مصنوعی همانطور که از نامش پیداست جام یا گلدانی شکیل پر شده از گل های مصنوعی زیبا و چشم گیر است و میتواند بهترین انتخاب برای دکوراسیون منزل یا حتی هدیه دادن باشد.

انواع جام گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

سبد گل مصنوعی :
اگر میخواهید هدیه ای ماندگار به دوستان ، اقوام یا حتی همسر خود بدهید ، سبد گل مصنوعی بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود. در عین زیبایی و جلوه گر بودن ، دوام بالایی داشته و تا همیشه از شما به یادگار خواهد ماند.

انواع سبد گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

شاخه گل مصنوعی :
شاخه گل های مصنوعی مانند ارکیده و نرگس و آفتاب گردان و … از جمله محصولات مصنوعی موجود در زنجیره تامین بهشت هستند که می توانند برای گلدان ها و جام ها و … مناسب باشند.انواع شاخه گل های مصنوعی با کیفیت بالا به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت و امکان ارسال به سراسر ایران

برگ مصنوعی :
برگ های مصنوعی محصولاتی هستند که به جای گیاهان طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.اگر وقت و هزینه کافی ندارید میتوانید به جای خرید گیاهان آپارتمانی از نمونه های مصنوعی آنها استفاده کنید.

P_Rahmani_0_3
63 بازدید · 3 سال قبل

فروش خاک آماده کاشت 5لیتری سبزینه کشت :


جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
http://www.shop.irpsc.com/product/f002-soil-s02/چرا سبزینه کشت معتبر ترین برند تولید خاک آماده کشت می باشد ؟

مجموعه دلایلی که سبب گردیده خاک آماده کاشت سبزینه کشت بهترین خاک گلدان و بستر کشت معرفی شده است شامل :

_ مواد اولیه ی مرغوب

مواد اولیه بکار رفته در خاک اماده کاشت شرکت سبزینه کشت کاملا ارگانیک بوده و هیچ نوع کود شیمیایی یا سم در آن بکار نرفته است

مواد اولیه ی محصولات شرکت  بعد از یک سری پروسه تحقیقاتی
بررسی توسط کارشناسان و متخصصین  واحد تحقیق این شرکت بر روی بهترینمحصولات و برندهای بازار جهانی
 انجام آزمایشات لازم
انتخاب شده و پس از طی مراحل فرآوری بر اساس تحقیقات بوم شناختی ، در چرخه ی تولید قرار گرفته
_ بکار گیری ماشین آلات پیشرفته در چرخه تولید
شرکت سبزینه کشت از پیشرفته ترین و مدرن ترین  تجهیزات خصوصا ماشین آلات به روز در جریان تولید خود استفاده می کند .
اهداف شرکت تولیدی خاک آماده کاشت 5لیتری سیزینه کشت
هدف اصلی و نهایی شرکت سبزینه قابلیت تولید خاک آماده کاشت  با بهترین مشخصات به لحاظ کمی و کیفی
قادر باشد با تولید گسترده خود پاسخگوی تمامی خریداران عزیز خود خصوصا خرید خاک آماده کاشت خود در تمامی سطوح باشد
همچنین محصولات خود را با نام تجاری «سبزینه کشت» به بهترین شکل ممکن به دست متقاضیان برساند.


مزایا و ویژگی های این محصول:
ذخیره ی فوق العاده ی آب(بیش از 65 درصد)
آبیاری یک دست خاک
کاهش زمان رشد ریشه و گیاه
عاری از هرگونه از بیماری های ناشی از خاک
ماندگاری بالای خاک(تا 4 سال)
قدرت نگه داری مواد مغذی مورد نیاز گیاه
بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کود های آلی
عدم رویش هرگونه علف هرز
دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن،روی،مس و منگنز
دارا بودن محرک رشد گیاهی نظیر ویتامین ها به ویژه ویتامین B12
طبیعی ترین تهویه کننده ی خاک و مانع از سخت شدن آن
مواد تشکیل دهنده این محصول:

چهار ماده اصلی تشکیل دهنده این خاک که بیش از 80 در صد خاک آماده کاشت 5لیتری سبزینه کشت را تشکیل داده است شامل :

1 - کوکوپیت:

نوعی بستر کاشت که تهیه شده از الیاف پوست و پوشش میوه نارگیل است که میتواند به عنوان بستر کاشت مناسب و جایگزین خاک یا مخلوط با آن استفاده شود .

دارای قابلیت نگهداری زیاد آب است و استفاده از آن باعث صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی میشود .

این محصول تهیه شده از الیاف دور میوه نارگیل یا الیاف تنه درختان نارگیل است

و از این رو کاربرد واژه کوکوپیت از لحاظ علمی صحیح نیست چرا که این بستر میتواند به

تنهایی یا مخلوط با دیگر بستر های کاشت نظیر پرلیت و پیت ماس به عنوان بستر کاشت

جایگزین خاک شود و امروز از آن به عنوان بستر هیدروپونیک استفاده میشود .
2 - پرلیت:

تعداد زیادی از دانشمندان معتقدند پرلیت از هیدراسیون اسبیدین عامل گردیده است و آب موجود در آن به صورت مولکولی و هیدروکسیل است .

مقدار نسبت این دو نوع

آب در پرلیت به میزان فراوانی اکسید کلسیم و منیزیم بستگی دارد .
ورمی کمپوست:

ورمی‌کمپوست متشکل از ورمی (کرم خاکی) و کمپوست (کود آلی) به معنای نوعی کود آلی است که از فعالیت کرم خاکی حاصل می‌گردد.

بیش از ۲۷۰۰ نوع کرم خاکی در طبیعت وجود دارد این کرم‌ها با کاوش خاک و تغذیه عناصر موجود در خاک و آمیختن آن با آنزیم‌های موجود در بدن خود،

خاک را تازه می‌کنند و قدرت باروری آن را افزایش می‌دهند همچنین به دلیل جابجایی مداوم در خاک، با ایجاد سوراخ‌های زیاد، راه نفوذ اکسیژن به خاک را آسان می‌کنند.

بیشتر بدانید

خاک هوموس:

یک ماده بیوشیمیایی است که در لایه های بالایی خاک که تیره است تشکیل می شود خود هوموس به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه است به عبارت دیگر به بقایای تجزیه

شده گیاهان و جانوران هوموس یا گیاه خاک گویند .

هوموس یا گیاه خاک مواد مختلف اسفنجی و تیره رنگی هستند که بخش مهمی از مواد آلی خاک را تشکیل میدهند ،

هوموس سبب تیرگی خاک میشود علاوه بر این آب و

هوا و مواد غذایی را به خاک و ریشه می رساند و برای رشو گیاهان مناسب وبسیار مفید است .
جامعه هدف محصول خاک برگ سبزینه کشت:

جامعه هدف این محصول شامل گل فروش ها ، تولید کنندگان گیاه ، گلخانه داران ، گلخانه های گیاهان آپارتمانی میباشد.

کیفیت محصول خاک برگ سبزینه کشت:

به علت مواد موجود و آزمایش های ما در تولید این محصول کیفیت این محصول را تضمین شده در نظر بگیرید ما این محصول را به شما تضمین و توصیه میکنیم.

نحوه استفاده:

با توجه به اینکه محصول خاک برگ سبزینه کشت حاوی کلیه ی عناصر مرد نیاز گیاهان می باشد در استفاده از آن نیاز به هیچ افزودنی دیگری نبوده و کافی است

کل فضای کاشت گیاه را با این محصول پر کرده و برای مدت چهار سال صرفا به شیوه ی نگهداری و آبیاری گیاه توجه نمایید.

روش ثبت سفارش به منظور خرید خاک آماده کاشت 5لیتری شرکت سبزینه کشت

به منظور ثبت یک سفارش صحیح و اصولی باید مشخصات زیر بصورت دقیق در کنار هر محصول وارد گردد :


خاک آماده کاشت 5لیتری سبزینه کشت کد F002-SOIL-S02
خاک آماده کاشت 5لیتری سبزینه کشت کد F002-SOIL-S02 خاکی بسیار مرغوب و کاملا ارگانیک می باشد .

P_Rahmani_0_3
19 بازدید · 3 سال قبل

درختچه مصنوعی AFN92 Artificial shrubs:

جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
https://qzparadise.ir/product/....%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D

درختچه مصنوعی AFN92 Artificial shrubs
فروش درختچه مصنوعی با کیفیت با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایرانانواع گل مصنوعی به صورت کلی و جزئی در کیفیت های A-B-C در ابعاد مختلف ارسال به سراسر ایرانمشخصات درختچه های مصنوعی موجود در بازار ایران :
درختچه های مصنوعی در سایز های 20 سانتی متر با کیفیت A-B
درختچه مصنوعی در سایز 20 سانتی متر به رنگ سبز با برگهای پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ سبز تیره با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز دارای گلهای ریز و درشت در تنوع رنگی بالا

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

مقاومت محصولات
ارسال محصولات به سراسر ایران انجام میشود درنظر داشته باشید محصولات با کیفیت A-B دارای قابلیت شستشو و گردگیری میباشد

درنظر داشته باشید محصولات با کیفیت A مقاومت بالایی در برابر نور آفتاب دارند ( نانو میباشند )

گلکده پارادایس عرضه کننده انواع گل و گیاه مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران با نازل ترین قیمت

درختچه مصنوعی AFN86 Artificial shrubs

P_Rahmani_0_3
23 بازدید · 3 سال قبل

درختچه مصنوعی AFN95 Artificial shrubs :

جهت خرید محصول بالا روی لینک زیر کیلیک کنید :
https://qzparadise.ir/product/....%D8%AF%D8%B1%D8%AE%Dدرختچه مصنوعی AFN95 Artificial shrubs
فروش درختچه مصنوعی با کیفیت با نازل ترین قیمت ارسال به سراسر ایرانانواع گل مصنوعی به صورت کلی و جزئی در کیفیت های A-B-C در ابعاد مختلف ارسال به سراسر ایرانمشخصات درختچه های مصنوعی موجود در بازار ایران :
درختچه های مصنوعی در سایز های 20 سانتی متر با کیفیت A-B
درختچه مصنوعی در سایز 20 سانتی متر به رنگ سبز با برگهای پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ سبز تیره با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 20 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز دارای گلهای ریز و درشت در تنوع رنگی بالا

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

مقاومت محصولات
ارسال محصولات به سراسر ایران انجام میشود درنظر داشته باشید محصولات با کیفیت A-B دارای قابلیت شستشو و گردگیری میباشد

درنظر داشته باشید محصولات با کیفیت A مقاومت بالایی در برابر نور آفتاب دارند ( نانو میباشند )

گلکده پارادایس عرضه کننده انواع گل و گیاه مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران با نازل ترین قیمت

درختچه مصنوعی AFN86 Artificial shrubs

درختچه های مصنوعی در سایز های 30 سانتی متر با کیفیت A-B
درختچه مصنوعی در سایز 30 سانتی متر به رنگ سبز با برگهای پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 30 سانتی متر به رنگ سبز تیره با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 30 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .

درختچه مصنوعی در سابز 30 سانتی متر به رنگ نارنجی و قرمز با رگه های روشن برگ پهن و برگ ریز دارای گلهای ریز و درشت در تنوع رنگی بالا

محصولات دارای مشخصه پارچه ، پلاستیک ، فوم ، ساقه فلزی با روکش پلاستیکی ، ساقه چوبی ، روکش نانو ضد نور ، با قابلیت انعطاف و حالت دهی .
Showing 38 out of 39